Vårdnadsbidrag

Posted: april 14th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi vill att vårdnadsbidraget ska fördubblas till att vara 6000 kr per månad. Det skulle ge fler en chans att välja hur de ska ordna sin barnomsorg.

Det är inte meningen att politiker ska styra hur människor ska leva sina liv. Det är inte heller meningen att familjer ska tvingas in i system som passar staten bäst. Människor och familjer ska själva få styra över sina liv och de ska ha de verktyg som behövs för att kunna göra de val som passar bäst. Man ska inte behöva rätta sig efter pekpinnar som kommer uppifrån, från makthavare som tror sig veta bäst. Lika väl som man idag själv väljer teleoperatör, så ska man kunna välja hur man ska ta hand om sina barn.

Om vi fördubblar vårdnadsbidraget ökar vi familjernas möjlighet till valfrihet. Då kan man själv bestämma om och när någon av föräldrarna ska stanna hemma lite längre för att få chansen att vara med sitt barn en längre period.

En del barn mår bra av att vara hemma lite längre, medan andra mår bra av förskola. En del föräldrar kanske vill samverka med sina grannar eller vänner, för att på så sätt lösa fler familjers barnomsorg. Det är inte vi som politiker som ska bestämma det, det är familjerna.

Hjälp oss att öka människors makt över sina liv. Hjälp oss att minska de klåfingrigas pekpinnar. Rösta på Kristdemokraterna och flytta makten till folket.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209032

1 kommentar »

  1. Intressant inlägg, Ja tycker verkligen att de ska se överderas ”normer” och höla bidragen så att familjer överhuvudtaget kan överleva.

    Comment by Nanna - flickan myndigheterna glömde. — 14 april 2010 @ 12:54

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment