Vår demokratis företrädare ska vara goda förebilder

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Jag anser att man ska försöka visa respekt för människor även om man inte håller med om deras åsikter. Det oroar mig att höra hur en del företrädare för vår fina demokrati verkar strunta i respekten. Om man är en förebild, (vilket jag anser att våra riksdagsledamöter ska vara), så betyder det att man ska vara ett gott exempel för andra. Men hur förmedlar man vikten av att respektera, om man inte själv gör det?

 

Det sägs ofta och jag tror det är rätt, att människor inte bedömer en efter det man säger, utan av det man gör. Om en präst predikar om vikten av att ställa upp för de som har det svårt, men aldrig själv har tid att vara tillgänglig, är han inte trovärdig. Om en polis beter sig illa mot andra, missbrukar polisen sitt förtroende. Om vi vuxna människor inte med vårt sätt att vara, visar andra respekt, hur ska vi då kunna lära barn och unga att det är viktigt att respektera alla människor?

 

Ett citat som många politiker och andra från alla möjliga håll ofta brukar använda är det som har tillskrivits Voltaire.

 

”Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det.”

 

Detta är lätt att använda som en bra beskrivning av yttrande och åsiktsfrihet, men det blir väldigt fel när samma politiker som exempel vägrar att visa respekt för politiker med andra åsikter.

 

I vårt samhälle och i synnerhet för företrädare för vår fina demokrati finns det spelregler att följa. Vett och etikett, vanligt hyfs. Mobbing är aldrig tillåtet, inte ens om det handlar om människor med åsikter som strider helt mot vad jag står för. Hur stort är det om jag bara visar respekt för de som tycker som jag? Nej stort är det att argumentera för sin åsikt, men aldrig brista i respekt för sin motståndare.

Comments (0) Dec 19 2014

Vårdnadsbidrag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi vill att vårdnadsbidraget ska fördubblas till att vara 6000 kr per månad. Det skulle ge fler en chans att välja hur de ska ordna sin barnomsorg.

Det är inte meningen att politiker ska styra hur människor ska leva sina liv. Det är inte heller meningen att familjer ska tvingas in i system som passar staten bäst. Människor och familjer ska själva få styra över sina liv och de ska ha de verktyg som behövs för att kunna göra de val som passar bäst. Man ska inte behöva rätta sig efter pekpinnar som kommer uppifrån, från makthavare som tror sig veta bäst. Lika väl som man idag själv väljer teleoperatör, så ska man kunna välja hur man ska ta hand om sina barn.

Om vi fördubblar vårdnadsbidraget ökar vi familjernas möjlighet till valfrihet. Då kan man själv bestämma om och när någon av föräldrarna ska stanna hemma lite längre för att få chansen att vara med sitt barn en längre period.

En del barn mår bra av att vara hemma lite längre, medan andra mår bra av förskola. En del föräldrar kanske vill samverka med sina grannar eller vänner, för att på så sätt lösa fler familjers barnomsorg. Det är inte vi som politiker som ska bestämma det, det är familjerna.

Hjälp oss att öka människors makt över sina liv. Hjälp oss att minska de klåfingrigas pekpinnar. Rösta på Kristdemokraterna och flytta makten till folket.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209032

Comments (1) apr 14 2010

FN-konvention om funktionsnedsättning

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Jag undrar hur många av Sveriges kommunpolitiker som vet något om FN konventionen om människor med funktionsnedsättning. Min gissning är att det är ganska få, men jag hoppas att jag har fel.

Det är en konvention som Sverige har ratificerat, som är mycket tydlig med att människor med funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra. Den går långt i med att definiera rättigheter för den enskilde och skylldigheter för staterna som skrivit under. Därför är det viktigt att människor med funktionsnedsättning får lära sig vad den innehåller.

SRF har jobbat med att informera sina medlemar och det är ett arbete som fortsätter runt om i landet. Jag hoppas att de andra föreningarna också arbetar med att sprida kunskapen om konventionen. Vi tillsammans måste bli bättre på att kräva att bli behandlade med respekt. För det är faktiskt ett problem idag.

Som exempel på det kan jag bara nämna färdtjänsten. Vår tid är inte lika mycket värd som andras. För beslutsfattare är det helt ok att vi får lägga en massa mer tid på att vänta än vad andra människor skulle acceptera. Ett annat exempel är att det är accepterat att många med funktionsnedsättning inte kan komma fram i offentliga lokaler och stadsmiljöer. Det är också möjligt för myndigheter att använda blanketter som synskadade inte kan se att använda. För att inte tala om våra allmänna val. Det är omöjligt att behålla valhämligheten som synskadad.

Några exempel på att vi med funktionsnedsättning måste bli mycket tydligare med vad som är diskriminerande. Vi får inte fortsätta att acceptera att bli behandlade med mindre respekt än er andra.

Vår tid är lika värdefull som er andras och vi har rätt att bli behandlade med samma respekt som ni.

Läs gärna på http://www.srf.nu om den kampanj som pågår under hösten.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3755671.svd

Comments (1) Nov 05 2009

Jämställdhet i politiken?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en undersökning i västsverige blir kvinnor i politiken könsdiskriminerade. Det låter konstigt att det sker år 2008. Jag som själv sitter i kommunfullmäktige i en av dessa kommuner känner inte igen det. Undersökningen handlar visserligen om kommunstyrelserna, men det borde ju vara samma sak i fullmäktige. Men om det är sant är det bedrövligt dåligt. Det ska inte vara någon skillnad mellan om ett förslag kommer från en man eller kvinna.

Jag trodde att vi hade kommit längre en i vårt land. Min kännsla är snarare att det beror vilket parti förslagställaren tillhör om det ska tas allvar.

Hur ska vi kunna en bra jämställdhet i Sverige om inte ens partierna klarar att hantera den? Det är ju också märkligt att det tydligen gäller innom alla partier och kommuner. Det borde vara självklart att man lyssnar ett bra förslag oavsett könet den som kommer med det. Det borde också vara helt uteslutet med sexuella trakasserier i politiken. Obegripligt att det förekommer.

Det jag tänker i detta trista är att även här blir det som vanligt, jämställdhet mellan kvinnor och män. Varför inte helre prata om diskriminering. Det är ju inte skillnad mellan kön som är det enda. Jämlikhet för alla, oavsett vad skillnaden är. Det kan ju vara mycket. Funktionshinder, ålder eller etnisk tillhörighet. Låt allt handla om diskriminering tror jag att det skulle hända mer. Bli fler förbättringar för alla oss som tillhör någon av dessa grupper.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155738

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=806548

Comments (0) jul 20 2008