Etiska bedömningar i vården

Posted: december 4th, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

Det är inte alltid man tycker att nya lagar är bra. Men denna gång när jag läser om denna nya lag, så blir jag faktiskt glad. Det är bra att lagstifta om att nya metoder i hälso och sjukvården ska prövas etiskt innan de börjar användas.

Det är så lätt att bara se till de nya möjligheterna och till ekonomin när man utvecklar nya metoder. För varje läkare och forskare vill naturligtvis hitta ännu en metod eller bli först med att lösa ett stort problem. Det är själva drivkraften i forskning, men det krävs också att man tänker till och verkligen analyserar konsekvenserna av det man gör. Göran Hägglund säger i artikeln i Dagen ungefär att, bara för att man kan göra en sak, så är det inte säkert att det är rätt. Detta är en inställning som vi måste ha. Det är inte alls säkert att varje ny metod ska användas. Det kan bli konsekvenser som man inte först har tänkt på. Det är bättre att ta lite mer tid och tänka, än att skynda och få problem man inte hade anat.

Det finns nog en hel del som görs inom den svenska sjukvården som skulle må bra av att diskuteras etiken kring. Men känslan man får när man säger det är att man är lite bakåtsträvande. Man ska inte bromsa utvecklingen och hålla tillbaka forskningen. Och det är nog sant till viss del, men det är också så att forskning måste diskuteras etiskt.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195956

1 kommentar »

  1. Nu blir jag lite orolig; Helsingforsdeklarationen har gällt i många, många år. Den ska följas av Sverige, hela Sverige tom inom vården. Det bör alla politiker, på alla nivåer, känna till och jobba efter.

    Comment by Bengt Wallman — 04 december 2009 @ 10:47

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment