Minska fritidsgruppernas storlek

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna kommer nu med förslag på förslag om att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Det Göran Hägglund presenterade på lördagen var att minska storleken på grupperna på fritids.

Antalet barn i dessa grupper har ökat ständigt sedan 80-talet och är nu på många håll uppe i över 40 barn. Det är allt för många för att det ska vara en bra miljö för barnen och i synnerhet för de allra minsta.

Förslaget finansieras genom att kommuner som antar förslaget får rätt att höja maxtaxan med en hundralapp för det första barnet, för de familjer som tjänar över 45 000 kr i månaden, pluss att staten skjuter till en hel del också.

Jag tycker detta är ett jättebra förslag och det är helt rätt att börja höja maxtaxan för de med de högsta inkomsterna. Det har inte skett någon höjning sedan 2004, så det är högst rimligt att göra det nu.

Det pratas väldigt mycket om att det är för många barn i grupperna på fritids, men det är bara Kristdemokraterna som gör något åt det. Härligt Göran att du vill förbättra vardagen för barnen.

Comments (0) aug 17 2014

Stå upp mot kvotering och för valfrihet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Har nu varit i Almedalen för första gången. Det var ett par intressanta dagar och det känns roligt att ha varit där. Framför allt var det riktigt trevligt att lyssna på Göran Hägglunds tal på måndagskvällen.

Man får ofta höra att politik är så tråkigt och människor frågar varför politiker inte kan vara lite roligare.

Men det kan de ju. Lyssna på Göran så märker ni det. Han är en partiledare som på ett mycket trevligt sätt använder humor för att göra det allvarliga i politiken lättare att ta till sig.

Det gjorde han också i Almedalen i år, när han stod upp för människors rätt att själva bestämma hur de ska leva. Han tog ett väldigt tydligt avstånd från kvotering och att politiker ska bestämma över hur familjer ska leva sina liv. Det är skönt att det finns någon som står upp för valfrihet och för människors förmåga att fatta egna beslut om sin vardag.

Det är riktigt läskigt att höra hur många partier som tycker att de vet bättre än den enskilde vad som är bäst för just de. Det är också läskigt att så många människor går på det. Jag kan inte fatta varför man tycker att politiker i riksdagen ska besluta vem som ska göra vad i familjen. Vi är förnuftiga människor som har förmåga att fatta egna beslut. Glöm inte det. Ingen annan kan veta bättre än familjemedlemmarna hur den egna familjen fungerar. Överlåt inte till Löfvén eller Sjöstedt att fatta era beslut. Om vi är vuxna nog att bli föräldrar, så är vi också vuxna nog att besluta hur föräldradagarna ska fördelas.

Jag hörde också både Ebba Busch Thor och Emma Henriksson på ett fantastiskt sätt gå till familjernas försvar mot Sossarnas önskan att ta över beslutanderätten.

Jämställdheten är inte beroende av begränsning av familjernas egenbestämmande. Feministerna gör ofta den felbedömningen. Men samhället måste ha bra förutsättningar för familjen och en politik som ger barn och unga bra uppväxtvillkor. Det är ingen motsats till att jämställdhet är viktigt och att vi ska ha en politik som jobbar för allas lika rätt.

Comments (0) jul 02 2014

Kömiljarden gör vårdköer till historia

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Som sjukvårdspolitiker i Region Halland tycker jag det är roligt att se att Hallands invånare är de friskaste i landet och att de är de nöjdaste med vården. Förtroendet för vårdcentralerna är väldigt högt och det är viktigt, eftersom den nära vården ska vara den instans som möter människors behov av vård först. Förtroendet för sjukhusen är lite lägre, men ändå över medel i landet och alltså inte alls dåligt.

I debatten låter det ibland som att svensk sjukvård dras med långa köer och bristande kvalitet. Men det är en bild som faktiskt inte stämmer. Det finns de som vill få oss att tro att det ser ut som det gjorde innan Göran Hägglund lanserade kömiljarden, då man fick vara glad om man bara behövde vänta tre månader och väldigt ofta mycket längre på att få den vård man var i behov av.

I Halland är de långa köerna historia. De flesta som söker vård här får det inom 60 dagar och nästan ingen väntar längre än 90 dagar. Detta är bra för alla. Vi Kristdemokrater har många gånger ställt frågan om hur det ser ut för kroniker och de som behöver återbesök regelbundet. Vi får varje gång svaret att deras behov blir tillgodosett inom rimlig tid och att de inte blir undanträngda av nybesöken. Självklart kommer vi fortsätta att fråga och på det sättet förvissa oss om att det är behovet av vård som styr och inte den som ropar högst.

Trots alla goda resultat vi får när vi jämförs med andra, så får vi inte slå oss till ro med det. Det är viktigt att arbeta med de områden där vi inte når så höga resultat och det går även i Halland att bli bättre på att tillgodose invånarnas behov av vård. Som exempel är det nödvändigt att vi blir bättre på att planera produktionen på våra sjukhus och att få kostnadskontroll. Pengar ska självklart användas så effektivt som möjligt och så att de räcker till så mycket vård som möjligt.

Comments (0) mar 20 2014

Göran Hägglund vår partiledare

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Idag kan ni läsa ett inlägg i debatten om Göran Hägglund på Svd. Jag är en av de som skrivit under artikeln.

Det är inte vår partiledare det är fel på, men vi alla måste bli mycket bättre på att föra fram vår politik. Klicka på länken och läs.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ifragasattandet-av-hagglund-ar-destruktivt_6518486.svd

Comments (0) okt 03 2011

Valresultatet är inte bara Hägglunds fel

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Efter ett dåligt val måste vi alla jobba åt samma håll. Det är inte rätt väg att gå att bara kritisera partiledaren. Det är inte Göran Hägglund själv som ska bära ansvaret för valresultatet. Det är fel att agera så och det är i synnerhet fel att göra det i media. Vi Kristdemokrater borde inte följa i sossarnas ledband i detta.

Göran har gjort ett bra jobb som partiledare och det är viktigt att vi fokuserar på de verkliga problemen nu. Vi måste självklart fråga oss vad vi gjort för fel, men nu har det mer blivit fokus på vad Göran gjort för fel. Låt oss fundera på varför människor inte röstar på det som vi tycker är den bästa politiken. Anledningen är inte vår partiledare.

Som jag ser det så måste väl en partiledare ha rätt att säga att vi ska se över hela vår politik och då även vårdnadsbidragets utformning. Det är väl snarare så att det skulle vara fel om han inte ville utvärdera vår politik.

Nu måste vi lägga all kraft på att hitta lösningar, inte syndabockar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=235886 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kritiker-har-inte-kds-basta-for-ogonen_5720105.svd

Comments (1) Nov 24 2010

Sveriges bästa partiledare

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är roligt att lyssna på Göran Hägglund. Vist är han Sveriges bäste partiledare. Efter dagens utfrågning i Svt får ni som har tykt något annat bara byta åsikt. Jag tycker han klarade sig utmärkt. Till och med utfrågare Anna var tvungen att skratta lite ibland.

Nu gäller det bara att jobba hårt de sista 20 dagarna och se till att Kristdemokraterna får stort utrymme i Sveriges nästa regering. Kristdemokraterna med Göran vid rodret behövs för att Sverige ska bli mänskligare. Fler vårdplatser och kortare köer till vården. Mer valfrihet och mindre pekpinnar från politiker om hur familjerna ska göra. Bättre omsorg om de äldre som behöver hjälp i vardagen. Bättre tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Helt enkelt ett samhälle där alla har en plats och där alla är och får känna sig välkomna och behövda.

Comments (0) aug 31 2010

Patientsäkerhet är viktigast

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Som landstingspolitiker blir man förvånad och frustrerad över hur regelverket ser ut. Om en läkare har begått flera allvarliga misstag i ett annat land, så borde det synas även i svenska register. Patientsäkerheten borde vara viktigare än en enskild läkares integritet. Sedan kan man naturligtvis tycka att en anställare ska kolla referenser innan anställningen blir klar.

Med tanke på säkerheten för patienterna är det skönt att höra att socialminister Göran Hägglund säger, att reglerna måste ses över i samband med den patientsäkerhetsutredning han har tillsatt.

Ingen vill bli opererad av en läkare som på grund av flera missar, har blivit avstängd i ett grannland. En patient ska inte behöva vara orolig för något sådant. Det brukar vara tillräckligt oroligt med operationen i sig och då ska inte något sådant här som detta behöva ge ännu mer oro. Jag hoppas att vi i Halland har en rutin där vi tar referenser från föregående arbetsgivare innan vi anställer vår personal och kanske då i synnerhet innan vi anställer läkare.

Som patient är man väldigt utlämnad åt en person som man ska tillåta skära i sig och då ska man kunna ha fullt förtroende för den personen. Därför är det viktigt att ha rutiner som gör att missar som detta handlar om inte sker. Det går självklart inte att skydda sig från alla missar, men säkerheten för patienterna är otroligt viktig. Det måste både vi politiker och landstingets all personal alltid arbeta med att förbättra.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skandallakare-far-behalla-jobbet_4755879.svd

Comments (1) maj 23 2010

Föräldraförsäkringen ska inte kvoteras

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det blir mer för politiker att bestämma om i fall de rödgröna vinner valet. DEt lovade Ohly på Vänsterpartiets kongress i helgen. De kommer alltså då att se till att föräldraförsäkringen blir kvoterad. Familjerna kommer inte då att kunna välja själva utan politikerna i en sådan regering tycker att de vet bättre.

Vi kristdemokrater vill flytta mer makt från politiken till hemmen. Det är inte rimligt att alla ska göra likadant och det är inte rimligt att man vet bättre för varje familj bara för att man sitter i riksdag eller regering.

Det måste vara upp till varje familj och varje mamma och pappa att bestämma hur de ska dela på sin föräldraförsäkring så som det passar de bäst. Vi ska inte tvinga föräldrar in i ett uppifrån bestämt mönster. Varje familj är sin egen och de måste få göra sina val.

Lyssna på varför Göran Hägglund säger nej till kvoterad föräldraförsäkring. 

http://www.youtube.com/studiokd#p/u/0/BfUNn7OXO9o

Rösta på Kristdemokraterna och se till att Alliansen får fortsätta att regera i Sverige. Gör det för hela landets och för ditt eget bästa. Rösta för mer makt till människor och inte mer till politiker.

Comments (0) maj 10 2010

Kristdemokraterna har gjort vården bättre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det ligger något i att vården ska bli bättre på att behandla sjuka och inte så mycket förklara friska människor sjuka, som DN.se skriver om i sin artikelserie. Men är det inte just det som regeringen har jobbat med under mandatperioden.

Köerna till vården har minskat, på grund av Göran Hägglunds kömiljard. Folkhälsoarbetet har satt fart, tack vare Maria Larssons stora insatser på det förebyggande arbetet. Sjukpensionerna har minskat och istället blivit rehabilitering.

Det finns väl ingen som kan säga att de mins en tidigare mandatperiod då det har gjorts mer för människors hälsa. Genom att Kristdemokrater har kunnat leda hälsoarbetet på Socialdepartementet har människan varit i centrum. Inte som under den långa S ledningen, då fokus har varit på att bevara de tröga systemen. Nu stimuleras landsting att snabba på med behandlingar och genom vårdvalet kan människor själva välja den utförare som de har förtroende för.

Man kan alltså utan att ljuga säga att vården har blivit bättre under Göran Hägglunds tid. Vården har vänt fokus, till att se till människors behov och inte till vårdhuvudmännens behov. Det kallar jag positiv utveckling.

Tänk om vi nu kunde hitta ett sätt att lika mycket förbättra bemötandet mot patienterna. Det är många som fortfarande upplever att de får ett dåligt bemötande när de besöker sjukhus eller vårdcentraler. Vi tror att vi har kommit långt med detta och många av vårdens personal är väldigt bra på det, men det finns alltså många människor som upplever att de blir bemötta på ett dåligt sätt. Det är något vi Kristdemokrater i Halland vill arbeta med att bli ännu bättre på i vårt landsting.

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/fem-punkter-for-halsa-1.961200

Comments (0) feb 15 2010

Kristdemokraterna gör skillnad

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det var mycket bra kommun och landstingsdagar som vi Kristdemokrater hade i Jönköping i helgen. Väldigt bra seminarier med intressanta ämnen och talare. Och framför allt var Görans inledningstal riktigt bra.

Det var ett tal med avsikt att peppa oss inför valrörelsen och det lyckades han med. Ett tal som gav oss många anledningar att skratta och han gav många kängor till den oeniga vänsterkartellen. Ja man kan efter ett sådant partiledartal utan att på något sätt överdriva, säga att vi absolut har den roligaste och bästa partiledaren.

Det är så helt rätt att Göran nu har gått ut och lovat att vi kommer att arbeta för att sänka skatten för pensionärerna. Även om ingen annan ännu har sagt sig vara beredda på det, så kommer vi att strida för det. Vi står på pensionärernas sida och det är vi de enda som gör. Att sänka pensionärernas skatt måste vara det första som händer i nästa budget. Det är en fråga om solidaritet. Det är eran tur nu.

Alltså blir det rätt uppenbart. Det finns ett parti som står på pensionärernas sida och det är Kristdemokraterna.

Sahlin säger sig också göra det, men det enda hon lovar er är att ni ska få lägre pension. Nej hon säger inte det rent ut, men konsekvenserna av den politik hon försöker åstadkomma ihop med de andra vänsterpartierna leder till det. De vill höja skatten för de som arbetar och på det sättet minska skillnaden. Vi vill inte höja utan sänka också för er. Låt er inte luras av deras högljudda men misslyckade försök till enighet.

För ett bättre, varmare och mer solidariskt Sverige, Kristdemokraterna gör skillnad.

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kladvalet-liten-fraga_4178277.svd

Comments (0) jan 31 2010