Amning kan skydda barn mot fetma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Så roligt att vi i Region Halland har anställda som väljer att forska för att utveckla vården. Nu presenterar Josefine Roswall, som är läkare på Hallands Sjukhus i Halmstad, sin forskning där hon konstaterar att amning kan skydda barn mot fetma.

Ett mycket intressant resultat tycker jag. Att det kan visa sig att en så naturlig sak som att amma sina barn kan ge ett bra skydd mot något sådant som fetma. Eftersom man har konstaterat att fetma är en av våra välfärdssjukdomar som på längre sikt ökar risken för många andra sjukdomar, som till exempel diabetes typ 2, (det man ibland kallar åldersdiabetes). Så är sådana forskningsresultat väldigt viktigt att ta vara på.

Jag kan självklart inte veta hur entydigt detta resultat är, men om det är som Josefine har kommit fram till, så är det mycket viktigt att implementera kunskapen i regionens verksamhet på både BVC och MVC. Om barn kan skyddas genom amning, så ska mammor också få lära sig det. Och det måste väl vara det som är meningen med forskning, att kunskap ska föras in i det vardagliga arbetet.

Jag är ju som jag är, och kan därför inte låta bli att dra mina egna slutsatser av vad jag läser. Så jag konstaterar därmed att det är bra om vi låter mammor vara mammor och få tid med sina nyfödda barn. Vi ska inte stressa mammor att börja jobba allt för tidigt och lämna sina små till någon annan. Barnen behöver sin mamma den första tiden, de behöver inte kompisar på förskolan de första åren. Låt mammor få känna att de gör rätt om de väljer att vara hemma hos sina barn och tar sig tid att amma i lugn och ro.

Men när ni läser detta, så var snälla och blanda inte ihop mina tyckanden med doktorand Josefine Roswalls forskning. – Det kanske hon inte skulle uppskatta… http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/amning-ger-skydd-mot-fetma/

Comments (0) jan 23 2014

Phoenix landar på Mars

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

En rymdsond landar på nordpolen på Mars. Ett stort projekt som intresserar många forskare med rymden som specialintresse. Vi kan genom detta få reda på om det finns något i isen under ytan på Mars, som tyder på att det funnits liv där. Ja det kanske är intressant att veta, men vad betyder det för oss på jorden?

Det kostar otroliga summor att skicka en farkost till mars, lägg sedan till all forskning som ska göras på materialet. Det är inga billiga projekt vi talar om. Själva farkosten kostade om jag fattat rätt, så där omkring en miljard. Om man ställer denna forskning i relation till annat vi kan göra för alla dessa pengar, så är jag tveksam till vad det betyder för människan. Hjälper det oss om vi får reda på att det funnits eller inte funnits liv på Mars? Finns det annat som skulle kunna ha varit mer givande att forska på?

Tänk om man leker med tanken att under några år styra över alla pengar från rymdforskning till energiforskning. Vad skulle komma fram ur det? Tänk om man kunde använda pengarna till forskning på drivmedel till våra fordon. Skulle vi då få fram ett hållbart drivmedel? Hur många av de kroniska sjukdomar som finns, skulle med dessa pengar kunna botas? Hur många handikapp skulle kunna undvikas? Det finns så stora behov av forskning, forskning som skulle leda till mindre lidande och bättre liv. Istället används så mycket pengar på forskning som bara är till för att tillfredställa ett nyfikenhets behov.

Det är inte rätt. Vi är mer intresserade av viktiga saker än av att de landar på Mars. Låt deras pengar få göra nytta i stället. Låt deras pengar få arbeta för människor och inte bara för nyfikna forskare.

www.svd.se

Comments (2) maj 26 2008