Hur ser vi på äldre?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Svidande kritik mot äldreomsorg i vårt land. Thorbjörn Larsson som är regeringens utredare lämnar en rapport som innehåller mycke åsikter om hur vi ser på äldre i Sverige idag. Man frågar sig hur det kan vara möjligt år 2008 att det ser ut som det gör. Blir vi inte alla gamla en dag? Tror vi att vi blir något annat än människor med känslor och behov?

Det borde inte vara svårare än att tänka på hur man själv vill bli bemött och behandlad den dagen man själv måste ha hjälp med sina dagliga bestyr. Hur vill man ha sina toalettbesök eller hur vill man ha det med maten? Ofta handlar det om att tänka sig in i andras situation. Men det är säkert så att det är nödvändigt med nationella riktlinjer för att det ska funka. Med den tanke Maria Larsson har med värdighetsgaranti borde ett stort steg tas.

Utredninhgen pekar på en stor torftighet i den svenska äldreomsorgen, de äldre behandlas inte som individer utan alla behandlas som ett kolektiv. Är det så vi vill ha det? Nej vi vill vara personligheter även när vi blir gamla. Inte är det meningen att man ska avsluta sitt liv utan värdighet och trygghet. Vi måste lära oss att tänka om från det kolektiva tänkande vi har. Alla är olika och har alltså olika behov och viljor. Men det är lite typiskt det där. Om man är äldre ska man passa in i modellen vi har för just äldre, om man är funktionshindrad ska man passa in i den modellen och om man är invandrare finns det en annan modell. Varför kan vi inte istället få vara olika och berika varandra?

Som en parralell till detta kan man ju tala om idrott. Alla kan inte spela fotboll, utan man har olika intressen och förutsättningar. Det är viktigt att förändra vårt sätt att se på människor. Vi får inte bygga så stelbenta system som vi har gjort hittills. Ta vara på de goda exempel som finns runt om i landet och gör  värdiga nationella riktlinjer som ser människorna. Där trygg omsorg får styra och där bemötandet av de äldre är viktigare än effektivitet och låga kostnader.

www.dn.se , www.svd.se

Comments (1) maj 30 2008