vi vill ha en äldreboendegaranti

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det finns många äldre i vår kommun som känner att de skulle vilja flytta till ett anpassat boende, men då möts de allt för ofta av orden: -Det finns ingen plats för dig.

 

För oss Kristdemokrater är detta ett tecken på att det finns för få sådana boenden för äldre i Kungsbacka. Att det behöver byggas fler äldreboenden och trygghetsboenden. För vi menar att den som har fyllt 85 år inte ska behöva mötas av de orden, att det inte finns någon plats. När man fyllt 85 år ska man själv ha rätt att avgöra om man behöver ett anpassat boende.

 

I Kristdemokraternas budget i riksdagen har vi budgeterat för en äldreboendegaranti. Det innebär att vi vill stimulera kommuner att bygga fler äldreboendeplatser. Det kommer vi i Kungsbacka att prioritera när vi är med och beslutar om budget för vår kommun.

 

Att det finns boenden för äldre anser vi är viktigare än både multiarena och höjda arvoden för politiker. Vi lovar inte allt till alla, men vi försöker hålla det vi lovar. Då behöver man prioritera och för oss är det rätt prioritering att satsa på anpassade boenden för äldre.

Comments (0) sep 05 2018

19 olika personer på 2 veckor är för många!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det är inte så vi tycker det ska vara i Kungsbacka. Här måste till en förbättring för de som har hemtjänst. Enligt artikeln om hemtjänst i Norra Halland fredag 9 februari kan en äldre person i Kungsbacka få besök av 19 olika personer från hemtjänsten på 14 dagar. Det är för många.

 

Det handlar om trygghet och om kontinuitet. Om det kommer så många olika människor för att hjälpa äldre med sådant de behöver hemtjänst för, så är det inte konstigt om många blir otrygga och känner sig utsatta. Att behöva öppna dörren och släppa in okända personer så ofta i sitt hem är inte ett värdigt bemötande från kommunen. Hur ska man kunna vara säker på att just denna främling är från hemtjänsten och inte något annat?

 

De äldres trygghet och välbefinnande är viktigast. Hemtjänsten ska ges med god kontinuitet och därför vill Kristdemokraterna att det ska vara högst tio olika personer per 14-dagarsperiod som hemtjänstkunder får besök av. Vi vill att riksdagen inför en prestationspeng till de kommuner som klarar detta mål.

 

Max tio personer på två veckor, det är Kristdemokraternas välfärdslöfte för en trygg hemtjänst.

Comments (0) feb 18 2018

Äldreboendegaranti för ökad trygghet och respekt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu behöver äldre inte längre oroa sig över om det kommer att finnas plats för dem den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Äntligen får alla över 85 år själva bestämma när det är dags att flytta.

 

Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats i särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning. Syftet är att varje människa som fyllt 85 år själv ska få avgöra när de tycker att det är tryggare att bo på ett äldreboende än att kanske bo kvar själv hemma. Det är också viktigt för känslan av trygghet att veta att man har rätt till särskilt boende, även om man inte väljer att nyttja den möjligheten.

 

Kristdemokraterna har kommit överens med de andra allianspartierna att om vi vinner valet införs en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Kommunen blir skyldig att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

 

Vi föreslår även mer utbildning för äldreomsorgens personal, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar.

 

Människor ska behandlas med respekt och värdighet under hela livet. Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Som kristdemokrat anser jag att du själv ska få bestämma över din äldrevård, det ska inte någon annan göra över ditt huvud.

Comments (0) aug 28 2014

2 intressanta dagar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det var två intressanta dagar i Örebro. Vi var över tusen Kristdemokrater som var samlade för konferens om kommun och landstingspolitik. Bra seminarier och som vanligt ett bra tal av Göran Hägglund vår partiledare.

Jag var på tre olika seminarier, vårdgarranti, tillgänglighet och trygghetsnarkomaner. Det sista var rätt spännande, det var överläkaren David Eberhard som lite provoserande hävdar att vi lever i ett land där vi madrasserar samhället för att vi är trygghetsnarkomaner. Det ligger kanske något i det han säger. Vi skyddar oss så mycket mot ytttre farligheter, så att vi blir mycket otrygga inom oss. Det är i alla fall värt att tänka på. Om vi med samhällets hjälp skapar lagar mot allt som kan vara lite farligt, så tappar vi förmågan att tänka själva. Vi blir oroliga och går till psykakuten för att katten eller hunden dör. Ska nog försöka läsa hans bok.

Fick också en hel del att tänka på när det gäller vårdgarrantin. Vi har fortfarande mycket att göra för att få bort köerna i vården i Halland. Vi är inte de som har kommit längst med det arbetet. Vi måste titta på hur andra gör och mest kanske på hur de jobbar i Kalmar.

Den vårdgarranti vi nu har är ett steg på rätt väg, men den är inte tillräcklig. Varför ska människor behöva vänta i ett halvår för att få den åtgärd de är i behov av? Det hade inte varit fel att korta de tiderna.

Jag var också med på en diskussion om hur vi ska förbättra vår politik för tillgänglighet. En grupp har jobbat med att ta fram ett förslag som vi förde ett samtal om. De hade flera bra förslag och vi kunde tillföra ännu fler saker till deras arbete.

Det är en viktig fråga för oss att bli bättre på. Som jag tidigare har skrivit så finns det mycket kvar för vårt land att göra. Arbetet med att göra vårt samhälle jämlikt går allt för långsamt. Många människor stängs ute från sådant som skulle vara lätt att åtgärda. Jag tror att det behövs både sanktionsmöjligheter och stimuleringar för att få det arbetet att gå fortare.

Comments (0) feb 02 2009

Hur ser vi på äldre?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Svidande kritik mot äldreomsorg i vårt land. Thorbjörn Larsson som är regeringens utredare lämnar en rapport som innehåller mycke åsikter om hur vi ser på äldre i Sverige idag. Man frågar sig hur det kan vara möjligt år 2008 att det ser ut som det gör. Blir vi inte alla gamla en dag? Tror vi att vi blir något annat än människor med känslor och behov?

Det borde inte vara svårare än att tänka på hur man själv vill bli bemött och behandlad den dagen man själv måste ha hjälp med sina dagliga bestyr. Hur vill man ha sina toalettbesök eller hur vill man ha det med maten? Ofta handlar det om att tänka sig in i andras situation. Men det är säkert så att det är nödvändigt med nationella riktlinjer för att det ska funka. Med den tanke Maria Larsson har med värdighetsgaranti borde ett stort steg tas.

Utredninhgen pekar på en stor torftighet i den svenska äldreomsorgen, de äldre behandlas inte som individer utan alla behandlas som ett kolektiv. Är det så vi vill ha det? Nej vi vill vara personligheter även när vi blir gamla. Inte är det meningen att man ska avsluta sitt liv utan värdighet och trygghet. Vi måste lära oss att tänka om från det kolektiva tänkande vi har. Alla är olika och har alltså olika behov och viljor. Men det är lite typiskt det där. Om man är äldre ska man passa in i modellen vi har för just äldre, om man är funktionshindrad ska man passa in i den modellen och om man är invandrare finns det en annan modell. Varför kan vi inte istället få vara olika och berika varandra?

Som en parralell till detta kan man ju tala om idrott. Alla kan inte spela fotboll, utan man har olika intressen och förutsättningar. Det är viktigt att förändra vårt sätt att se på människor. Vi får inte bygga så stelbenta system som vi har gjort hittills. Ta vara på de goda exempel som finns runt om i landet och gör  värdiga nationella riktlinjer som ser människorna. Där trygg omsorg får styra och där bemötandet av de äldre är viktigare än effektivitet och låga kostnader.

www.dn.se , www.svd.se

Comments (1) maj 30 2008