Sjuksköterskelyft

Posted: september 6th, 2014 under Allmänt.
Tags: , , , ,

För att kunna få vård med den bästa kvaliteten och hög patientsäkerhet krävs det att regionen har anställda med rätt kompetens och som känner att de är uppskattade av sin arbetsgivare. Medarbetarnas hjärtan och händer är den viktigaste resursen i sjukvården.

Om Region Halland ska uppnå sina högt ställda mål som arbetsgivare är det nödvändigt att vi har en långsiktig strategi för bra arbetsmiljö och för rimlig löneutveckling. För oss Kristdemokrater betyder det att vi måste ge våra sjuksköterskor en löneutveckling som märks och som gör att man vill jobba kvar i regionen. Vi menar att det är viktigt att kompetens och erfarenhet belönas. Det måste också vara tydligt att det lönar sig att utbilda sig till specialistsjuksköterska.

Ett led i att arbetsmiljön ska vara bra är att vi har tillräckligt med vårdplatser. Det är svårt att göra ett bra jobb och må bra om det under för långa perioder är hundraprocentig beläggning på vårdplatserna. Vi är övertygade om att man som medarbetare i vården är beredd att slita hårt kortare perioder, om man vet att normalläget är ok.

Kristdemokraterna vill att patienterna ska få ett gott bemötande och den bästa vården. Det får de om personalen trivs och mår bra. Med de satsningar som gjorts med tillägg för natt och den riktade lönehöjningen för allmänsjuksköterskor, har vi tagit ett par steg i rätt riktning. Nu behövs ett långsiktigt arbete för att nå ännu längre och för att visa att vi jobbar mot målet att vara bland de bästa arbetsgivarna. Därför kommer vi Kristdemokrater fortsätta prata om ett sjuksköterskelyft.

1 kommentar »

  1. Hej Niklas. Tycker att ni har ett bra valmanifest med hjärtefrågor som jag instämmer i. Gällande sjuksköterskelönerna undrar jag hur ni tänkte då endast allmänsjuksköterskorna inom den somatiska vården fick lönehöjningen i år? Inom psyk har ingen av dessa höjningar utdelats trots samma arbetsgivare. Hur ser ni på detta och vad vill ni göra för oss under nästa valperiod? Vore tacksam för svar. Hälsningar Natalie

    Comment by Natalie — 11 september 2014 @ 07:41

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment