Kristdemokraterna i Region Halland tycker att olikheter berikar vårt samhälle

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater yrkade på onsdagen avslag på förslaget i Regionstyrelsen att Halland ska införa ny fosterdiagnostik i form av KUB och NIPT. För oss är de etiska problemen med detta så stora att vi menar att det är bättre att avstå från dessa tester. Vi vill ha ett samhälle som välkomnar olikheter och där man inte sorteras bort bara för att man inte passar in i normen.

Vi yrkade alltså avslag och vi lämnade in följande reservation där vi motiverar vårt ställningstagande.

 

RESERVATION FRÅN KRISTDEMOKRATERNA

Regionstyrelsen 2016-06-01, ärende 23: Fosterdiagnostik

 

Vi Kristdemokrater vill inte att Halland inför den nya formen av fosterdiagnostik som oundgängligen leder till att barn med vissa avvikelser sorteras bort. Av etiska skäl reserverar vi oss mot detta beslut.

 

NIPT och KUB syftar till att hitta barn med bla kromosomavvikelser och alltså sortera bort dessa människor. Vi vill inte ha ett sådant samhälle, där människor med vissa avvikelser inte är välkomna. Detta är självklart en mycket svår etisk fråga och inte bara något man lättvindigt ska införa för att det ska bli likadant som andra har det. Det blir inte heller rätt om man säger att det är en sådan svår etisk fråga så att kvinnan själv ska avgöra, för det handlar ytterst om vilka metoder vi tillhandahåller utifrån vilket samhälle vi vill leva i. Här måste politiken våga stå upp för människovärdesprincipen och säga att allt som är möjligt inte är lämpligt.

 

Detta handlar om vilket samhälle vi ska ha. Vilka är välkomna och vilka är bättre att vi klarar oss utan. Vi vill ha ett samhälle där alla är lika välkomna. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, där olikheter möts med respekt och värme. Där alla har en plats och får finnas bara för att de är just människor. Om vi tillåter bortsorterande diagnostik tror vi att Sverige kommer att hamna i samma situation som andra länder har gjort. Alltså att det till exempel inte kommer att födas några barn med Downs syndrom om några år.

 

Inget är självklart bara svart och vitt. Det finns för och nackdelar med det mesta. Fast i beslut som handlar om principer för hur samhället ska se ut, är det viktigt att ta hänsyn till de konsekvenser som kan komma i framtiden. Vi menar att det kan finnas risk för att detta beslut kan leda till att föräldrar som i framtiden väljer att föda barn med kromosomförändringar kommer att få höra att deras beslut medför onödiga kostnader för samhället. Den utvecklingen kan man tyvärr se i bla Danmark.

 

Vi menar att det finns en stor risk att vi med denna utsorterande metodik ger oss ut på ett sluttande plan. Just nu är det barn med tre olika kromosomförändringar som blivande föräldrar får höra att de har rätt att ta bort, men tekniken kan klara mycket mer än så. När det hela tiden talas om att det är jobbigt att ha barn med en viss form av avvikelse blir det snart stigmatiserande och risken finns då att människor som lever med dessa tillstånd blir betraktade som mindre värda människor. Det är viktigt att vi håller fast vid att alla människor har ett unikt och okränkbart värde, det gäller alla, även människor med kromosomförändringar.

 

Om vi på allvar menar något med att olika är bra och att olikheter berikar vårt samhälle, så räcker det inte med att ha olika sockar på sig en dag om året. Då måste vi också kunna fatta beslut som bidrar till ett samhälle med variation. Då måste vi också kunna fatta beslut som är obekväma och som säger nej till bortsortering av de berikande olikheterna.

Comments (0) jun 01 2016

Fosterdiagnostik

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Jag läste en mycket intressant artikel om fosterdiagnostik på Vårdfackets hemsida. Klicka här för att läsa./

Läs också läsarkommentarerna och då tänker jag framför allt på kommentar nr 4. Den tycker jag beskriver väldigt bra vad det handlar om och hur vi borde se på livet och på människors olikheter.

Den nya fosterdiagnostiken handlar till största delen om att solla ut människor med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar. I synnerhet har det blivit ett sätt att hitta barn som har Downs och att inte låta dem födas.

Varför ska vi alltid sträva efter det perfekta? Varför får vi inte vara olika? Blir samhället bättre av att vi inte tillåter det ovanliga?

Den kommentar jag tycker säger det så bra, beskriver det med bilden av blommor. De ovanliga och dyrbara blommorna, läs den. I vår trädgård vill vi att det ska finnas blommor med olika färger och som blommar på olika tider. Så är det med oss människor också. Vi måste få lov att vara olika och vi måste lära oss att se det som positivt. Vi har alla något att tillföra och vi är alla lika mycket värda.

Comments (0) jan 04 2010

Downs syndrom

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Läser i DN att människor med Downs syndrom lever allt längre, det står också att det verkar som att de inte får cancer i lika stor utsträckning som andra. www.dn.se.

Min fundering. Vi lever i en tid då det är möjligt att bota och hjälpa mer än någonsin tidigare. Vi kan rädda barn som är förtidigt födda på ett sätt som man aldrig trodde skulle kunna vara möjligt. Funktionshinder är inte längre något som man skäms för, som man gjorde förr. Vårt samhälle tar hand om människor som är i behov av stöd.

Trots allt detta selekteras människor bort med hjälp av fosterdiagnostik. Varför? Vem är det som bestämmer att en viss diagnos inte är välkommen? Självklart vill ingen ha ett funktionshinder, men om man nu ändå får det så är man lika mycket värd som andra. Jag tycker inte att man ska välja bort ett barn bara för att det ser ut som att det ska födas med Downs. Det är inte rätt att solla på det sättet.

Jag kommer att försöka stoppa införandet av den nya metoden av fosterdiagnostik i landstinget i Halland. Man har redan i några landsting infört det, men jag hoppas att vi får stöd i att stå emot även från andra partier. Kristdemokraterna kommer att rösta emot. Vi vill inte att människor ska selekteras bort beroende på risk för Downs syndrom. I denna frågan kan man också fundera över vad nästa steg blir. När alla med Downs har valts bort, vad komer sedan.

Även om det förmodligen många gånger är jobbigt att leva med och att ha ett barn som har Downs, så är människovärdet det samma. Det kan ingen ta ifrån någon.

Comments (3) maj 17 2008