Släng prestigen och våga uppmuntra olikheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Församlingarna måste bli bättre på att ta hand om ungdomar och familjer. Vi ser tyvärr på många håll hur antalet familjer och ungdomar blir allt färre i våra gudstjänster. Det är inte en bra utveckling och det är viktigt att vi försöker göra något åt det.

Glädjande nog finns det församlingar som går emot trenden. Jag menar att dessa måste få fungera som inspiration åt andra. Här har stiftet en mycket viktig roll, för med sin överblick över sitt område så skulle man kunna hjälpa till att sprida de goda exemplen runt om i stiftet. Men då måste församlingarna också våga släppa på sin prestige och vara öppna för goda råd.

Det innebär också att stiftet behöver släppa på sin prestige och låta fler ungdomsorganisationer än Svenska kyrkans unga få vara en del av kyrkans ungdomsarbete och få stöd från stiftet. Det finns flera olika inomkyrkliga organisationer som jobbar med barn och ungdomar. Man tillhör olika för att man kommer från olika traditioner och för att man precis som vuxna trivs i olika miljöer och går dit där man passar in. Detta måste vi våga uppmuntra och inte försöka likrikta, för då är risken stor att man missar målet. Att fler ungdomar ska nås av evangeliet och själva bli lärjungar och bära budskapet vidare till andra.

Detta anser jag är den viktigaste uppgiften för den kommande mandatperioden för alla förtroendevalda i Svenska kyrkan. Låt ungdomarna vara olika och uppmuntra och ge de stöd även om de trivs i ett sammanhang som inte är politiskt korrekt just nu.

Comments (0) sep 09 2013

På Åh med stiftsstyrelsen

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har jag kommit hem från tvådagarsmöte med stiftsstyrelsen på Åh stiftsgård. Det är en trevlig plats att komma till och den ligger vid havet i Bohuslän. Det är också ett perfekt ställe för konferenser av olika slag. God mat och fin miljö, vad mer kan man önska för en bra konferens. Besök deras hemsida och kolla.

Vi har diskuterat prioriteringar för Göteborgs stift, vad ska stiftet göra och vad ska andra nivåer i kyrkan göra. Vi beslutade om en helt ny församlingsindelning på Hisingen. Det blev inte riktigt så som vi ville, men nästan.

Men nu måste jag kolla runt lite och se vad som har hännt under dessa dagar. Man har inte riktigt tid att hänga med nyheterna när man är borta så här. Det kanske finns en massa intressanta saker att skriva om. Vi får se.

Comments (1) jun 05 2008