Släng prestigen och våga uppmuntra olikheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Församlingarna måste bli bättre på att ta hand om ungdomar och familjer. Vi ser tyvärr på många håll hur antalet familjer och ungdomar blir allt färre i våra gudstjänster. Det är inte en bra utveckling och det är viktigt att vi försöker göra något åt det.

Glädjande nog finns det församlingar som går emot trenden. Jag menar att dessa måste få fungera som inspiration åt andra. Här har stiftet en mycket viktig roll, för med sin överblick över sitt område så skulle man kunna hjälpa till att sprida de goda exemplen runt om i stiftet. Men då måste församlingarna också våga släppa på sin prestige och vara öppna för goda råd.

Det innebär också att stiftet behöver släppa på sin prestige och låta fler ungdomsorganisationer än Svenska kyrkans unga få vara en del av kyrkans ungdomsarbete och få stöd från stiftet. Det finns flera olika inomkyrkliga organisationer som jobbar med barn och ungdomar. Man tillhör olika för att man kommer från olika traditioner och för att man precis som vuxna trivs i olika miljöer och går dit där man passar in. Detta måste vi våga uppmuntra och inte försöka likrikta, för då är risken stor att man missar målet. Att fler ungdomar ska nås av evangeliet och själva bli lärjungar och bära budskapet vidare till andra.

Detta anser jag är den viktigaste uppgiften för den kommande mandatperioden för alla förtroendevalda i Svenska kyrkan. Låt ungdomarna vara olika och uppmuntra och ge de stöd även om de trivs i ett sammanhang som inte är politiskt korrekt just nu.

Comments (0) sep 09 2013

Biskop och kyrkoherde bör avsättas

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu har det väl ändå gått för långt. Biskopen i Stockholm och kyrkoherden i Nacka måste avsättas från sina poster. Här är det dags för ärkebiskopen att gripa in.

Nyandlighet har inte i kyrkan att göra. Att man i Nacka kyrka praktiserar denna religion kan inte accepteras av Svenska kyrkan. Så här får det inte gå till. Det måste bli åtgärder mot sådant. Att dess utom en av prästerna i Nacka säger att frälsningsbegreppet ska anpassas till vad folk i allmänhet tycker, får inte biskopen heller ha överseende med. Frälsningsbegreppet har inte med att känna harmoni att göra.

Vad är det som händer med Svenska kyrkan? Hur långt får det gå innan ärkebiskopen säger nej?

Antingen måste det finnas en gräns eller så får vi lämna trossamfundet. Svenska kyrkan är en Kristen kyrka och inte ett allmänreligiöst diskusionsforum. Det finns ingen anledning att vara med om kyrkans ledning bryter mot allt som är grunden för Svenska kyrkans lära.

Det har varit ett ständigt krig om barndop eller troendedop. Präster har blivit avsatta för att de har tillåtit föräldrar att välja välsignelse av barn. En teologisk fråga som kristna har olika syn på och som inte på något sätt förnekar grundpelarna i Jesu budskap. Men att tala om reinkarnation går stick i stäv med allt som har med den Kristna tron att göra.

Jag kan inte stå upp för att tillhöra Svenska kyrkan om detta är vad den står för. Nu måste högsta ledningen ingripa mot villoläror som sprids i kyrkorummen. Annars är det dags för alla andra kristna samfund att bryta sitt samarbete med Svenska kyrkan.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=203024

Comments (1) feb 18 2010

Dags att välja

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu är det dags att gå till valurnan. Det är också dags för dig att bestämma dig för att rösta på Frimodig Kyrka.

Frimodig Kyrka är det verkliga alternativet i detta valet. Det tror jag att du egentligen har förstått redan, men jag vill ändå ge dig ytterligare några argument.

Ta dig ett par minuter och läs dessa rader som är den valfolder vi går till val på. Det är egentligen inget annat än självklara saker för att kyrkan ska vara en levande kyrka och en växande kyrka. Det är viktigare att människor får höra evangeliet än att 100% av befolkningen är medlemmar. Det är kyrkans uppdrag och de som säger något annat bör sätta sig ner och läsa och begrunda.

Läs alltså dessa punkter och gå sedan till vallokalen och lägg Frimodig Kyrkas valsedlar i dina kuvert.

 

FRIMODIG KYRKA önskar att Svenska kyrkan skall bli en frimodig kyrka som har Jesus i centrum i allt arbete och i alla beslut. Detta visar sig i: kärlek och trohet till Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande relation med Jesus Kristus.

FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan skall styras utan inblandning ifrån de politiska partierna för att kunna fatta oberoende beslut utifrån sin bekännelse.
FRIMODIG KYRKA vill att det byggs levande församlingar där människor kan komma till tro på Jesus Kristus och växa som kristna. Församlingarna skall ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen.
FRIMODIG KYRKA vill att mission och evangelisation åter prioriteras. Sanningsanspråket i kristen tro får inte tas bort, samtidigt som det personliga mötet kräver att man möter andra människor med respekt. Vi tror att Jesu uppdrag i missionsbefallningen gäller också i dag och att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.
FRIMODIG KYRKA vill att gudstjänsten skall vara i centrum i allt arbete inom Svenska kyrkan. Allt församlingsbygge skall därför utgå från den gudstjänstfirande gemenskapen.
FRIMODIG KYRKA vill stärka det diakonala arbetet och öka den diakonala medvetenheten.
FRIMODIG KYRKA vill att äktenskapet skall förbli en förening mellan man och kvinna enligt Bibelns tydliga vägledning. Om riksdagen inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör Svenska kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten. Vi tar avstånd ifrån alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.
FRIMODIG KYRKA vill att den enskilde skall kunna välja vilken församling hon eller han vill tillhöra.
FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan aktivt och intensivt ska arbeta för försoning i ämbetsfrågan och att personer med olika hållning i sakfrågan behandlas lika vid t.ex. tjänstetillsättningar. Vi menar att mer arbete skall läggas på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla inblandade. Detta är enda möjligheten att få slut på bråket i denna fråga som djupt splittrat Svenska kyrkan under lång tid.
FRIMODIG KYRKA vill stoppa omotiverad ”stordrift” av församlingsverksam­heten. Avståndet till den enskilda människan har ökat och det lokala engagemanget har blivit lidande, genom sammanslagningar av pastorat och församlingar.

 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=179951 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3546865.svd

Comments (3) sep 19 2009

Kyrkan ska vara Frimodig

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Partipolitiken hindrar Svenska kyrkan från att vara kyrka. Därför är det viktigt att människor röstar på partipolitiskt obundna alternativ i årets val.

Att samma partier styr kyrkan som finns i riksdagen gör att fokus hamnar på fel frågor. Man får ibland känslan av att det är mer politik i stiftsfullmäktige och kyrkomötet än i kommunpolitiken. Istället för att diskutera viktiga frågor för kyrkan, kommer debatten att handla om hur kyrkan ska anpassa sig för att vara politiskt korrekt. Det som är viktigast för partierna i riksdagen blir också det viktigaste för dem i kyrkan.

 Debatterna bland de förtroendevalda i stift och kyrkomöte borde handla om hur kyrkan ska utvecklas och växa. Självklart kommer det även då finnas olikheter mellan olika grupper, men det kommer då istället att handla om olika sätt att tolka kyrkans uppdrag, utifrån det som är kyrkans grund. Kyrkan är skild från staten, därför ska inte partiernas ställningstagande i riksdagen vara det som styr de förtroendevalda i kyrkan.

 En viktig uppgift för Svenska kyrkan de kommande åren, är att få fler aktiva medlemmar. En kyrka måste växa för att överleva. Det är själva grundprincipen och det är också det uppdrag Jesus gav de kristna genom missionsbefallningen. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” Vi i Frimodig kyrka menar att detta görs bäst genom att kyrkan är tydlig med sitt budskap och genom att stå fast vid de värderingar som är den kristna tron.

Frimodig kyrkas blogg

Comments (0) sep 10 2009

Frimodig Kyrka – det verkliga alternativet

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det finns många skäl för dig att göra som jag, rösta på Frimodig Kyrka i årets kyrkoval. Ett av dessa skäl är följande.

Vi tycker att det ska bli möjligt att själv bestämma i vilken församling man ska vara medlem.

Idag måste man vara medlem i den församling där man är skriven. Det kan innebära att man betalar medlemsavgift till en församling där man inte deltar i gudstjänster eller annan verksamhet. Skälen till att man inte alltid vill vara en del av den församling där man är skriven kan vara olika. Det kan tex vara så att man helt enkelt har närmare till en annan kyrka, det kan också vara så att man vill att gudstjänsten ska vara på ett annat sätt.

Oavsätt vilket skäl man har, så vill vi att man ska få välja själv.

Alltså ännu ett gott skäl för dig att rösta på Frimodig Kyrka.

Läs Frimodig kyrkas valfolder

Comments (0) sep 06 2009

FRIMODIG KYRKA

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu är det lite drygt en månad kvar till kyrkovalet. Du vet väl att Frimodig Kyrka är det bästa valet.

Det är märkligt att de politiska partierna fortfarande ställer upp i detta val. Ännu märkligare är att de som kandiderar för partierna styrs av vad deras partier tycker i riksdagen. Kyrkan borde vara fri från sådan styrning.

Om du lägger din röst på ett partipolitiskt obundet alternativ, Frimodig Kyrka, så hjälper du kyrkan att vara just kyrka. Inte en statens förlängda arm, som vissa partier tycks vilja att den är.

Svenska kyrkans uppgift är att göra Jesus känd, trodd och älskad, att föra människor till tro på Gud.

Om du inte ännu är övertygad om att du ska rösta på Frimodig Kyrka, så hittar du många goda anledningar att göra det, om du läser vårt valmanifest och FKs blogg. Klicka på länkarna nedan.

http://www.frimodigkyrka.se/content/view/26/45/

http://blogg.frimodigkyrka.se/

Comments (1) aug 14 2009

Svenska kyrkan och turism

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Har Svenska kyrkan inget annat som lockar? Måste de ta till alkohol för att folk intresserade av deras monter? kanske kyrkan inte har turistmässan att göra.

Jag tycker det är ruskigt onödigt av kyrkan att hålla med sådan marknadsföring. Om inte kyrkans budskap längre är intressant för präster och prostar, kanske det är dags för en stund av reflektion. Varför fylls vissa kyrkor av människor men inte andra? Om prostar och präster inte l’ängre tror på det budskap de ska predika, så kan man undra varför de fortsätter. Vilka kyrkor är det som fylls? Är det de där prästerna tror på budskapet eller är det de där budskapet blivit mindre viktigt?

Kyrkan ska absolut finnas i tiden som vi lever, men det betyder inte att kyrkan ska bli som vilken annan organissation som helst. Det är viktigt att bevara sin identitet om man ska överleva. Har man ingen identitet så har man heller ingen möjlighet att överleva. Våga vara kyrka och våga vara frimodig. Det är den enda vägen om man vill vara kyrka. Annars finns det andra kyrkor för oss att gå till.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=165952

Comments (0) mar 26 2009