Släng prestigen och våga uppmuntra olikheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Församlingarna måste bli bättre på att ta hand om ungdomar och familjer. Vi ser tyvärr på många håll hur antalet familjer och ungdomar blir allt färre i våra gudstjänster. Det är inte en bra utveckling och det är viktigt att vi försöker göra något åt det.

Glädjande nog finns det församlingar som går emot trenden. Jag menar att dessa måste få fungera som inspiration åt andra. Här har stiftet en mycket viktig roll, för med sin överblick över sitt område så skulle man kunna hjälpa till att sprida de goda exemplen runt om i stiftet. Men då måste församlingarna också våga släppa på sin prestige och vara öppna för goda råd.

Det innebär också att stiftet behöver släppa på sin prestige och låta fler ungdomsorganisationer än Svenska kyrkans unga få vara en del av kyrkans ungdomsarbete och få stöd från stiftet. Det finns flera olika inomkyrkliga organisationer som jobbar med barn och ungdomar. Man tillhör olika för att man kommer från olika traditioner och för att man precis som vuxna trivs i olika miljöer och går dit där man passar in. Detta måste vi våga uppmuntra och inte försöka likrikta, för då är risken stor att man missar målet. Att fler ungdomar ska nås av evangeliet och själva bli lärjungar och bära budskapet vidare till andra.

Detta anser jag är den viktigaste uppgiften för den kommande mandatperioden för alla förtroendevalda i Svenska kyrkan. Låt ungdomarna vara olika och uppmuntra och ge de stöd även om de trivs i ett sammanhang som inte är politiskt korrekt just nu.

Comments (0) sep 09 2013

Frimodig – valets vinnare!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Tack för era röster!

Frimodig kyrka är valets stora vinnare. Det blev möjligt genom att ni gav era röster. Man kan nog säga att detta är ett tydligt bevis på att det finns många människor i vår kyrka som vill se en förändring i kyrkomötet. Det borde de etablerade partierna ta till sig.

Nu återstår bara att vänta och se vad personrösterna ger för resultat. Ännu några dagar med spänning alltså. Har jag fått en plats eller inte?

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=181100

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3547629.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kyrkovalet-2009-sd-frimodig-kyrka-1.956803

Comments (0) sep 21 2009

Kyrkovalet närmar sig – rösta Frimodigt

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu börjar snart förröstningen till kyrkovalet. Det är hög tid för dig att bestämma dig för att hjälpa oss att minska de politiska partiernas makt över Svenska kyrkan. Det är inte meningen att riksdagens beslut ska överföras direkt till kyrkomötet. Så sker tyvärr ganska mycket idag.

Kyrkan ska styras av människor som engagerar sig för att de bryr sig om kyrkan och som vill att även Svenska kyrkan ska vara en del av den evangeliserande världsvida kyrkan. Kyrkan ska inte styras av partipolitiska ideal och där med fortsätta att vara en statskyrka.

Det finns flera partipolitiskt obundna alternativ och det bästa av dessa är Frimodig kyrka. Därför tycker jag att du ska göra som jag och många med mig.

Rösta på Frimodig Kyrka i kyrkovalet i år. Det hjälper Svenska kyrkan att frigöra sig från staten och bli det som en kyrka ska vara.

http://www.frimodigkyrka.se

Comments (0) aug 28 2009