Maria Larsson var i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det känndes som en helt lyckad dag i Halmstad igår. Maria Larsson var där och träffade människor som jobbar med äldreomsorg och vård för äldre. Det blev ett mycket bra samtal och jag tror att alla som var med tyckte att det var lyckat.

En sak som lyftes var att de flesta tycker att det vore bra med en egen lag för äldrefrågorna. Socialtjänstlagen är gammal och den behöver ses över, men ännu bättre skulle det vara om äldrefrågorna lyftes ut.

Det var också tydligt att man gillar LOV. De som uttalade sig var överens om att även äldre vill kunna välja och styra vem som ska ge de den hemtjänst de är i behov av. Så det kan man ju säga att människor håller med oss och tycker att detta är en bra sak vi Kristdemokrater har drivit igenom. För självklart ska äldre ha samma rättigheter som andra, valfrihet är inte något man vill slippa bara för att man blir äldre.

Äldreomsorgen är en mycket viktig del av välfärden och därför måste vi se till att den fungerar bra. De som har jobbat och slitigt hela livet, ska veta att de blir väl omhändertagna när de behöver andras hjälp för det vardagliga. Man ska inte behöva känna sig glömd eller för den delen att man är ivägen. Man ska kunna vara trygg och man ska kunna bestämma hur man vill ha det. Det är viktigt med livskvalitet när man behöver andras hjälp, lika väl som när man klarar sig själv.

Comments (0) okt 10 2009