Maria Larsson var i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det känndes som en helt lyckad dag i Halmstad igår. Maria Larsson var där och träffade människor som jobbar med äldreomsorg och vård för äldre. Det blev ett mycket bra samtal och jag tror att alla som var med tyckte att det var lyckat.

En sak som lyftes var att de flesta tycker att det vore bra med en egen lag för äldrefrågorna. Socialtjänstlagen är gammal och den behöver ses över, men ännu bättre skulle det vara om äldrefrågorna lyftes ut.

Det var också tydligt att man gillar LOV. De som uttalade sig var överens om att även äldre vill kunna välja och styra vem som ska ge de den hemtjänst de är i behov av. Så det kan man ju säga att människor håller med oss och tycker att detta är en bra sak vi Kristdemokrater har drivit igenom. För självklart ska äldre ha samma rättigheter som andra, valfrihet är inte något man vill slippa bara för att man blir äldre.

Äldreomsorgen är en mycket viktig del av välfärden och därför måste vi se till att den fungerar bra. De som har jobbat och slitigt hela livet, ska veta att de blir väl omhändertagna när de behöver andras hjälp för det vardagliga. Man ska inte behöva känna sig glömd eller för den delen att man är ivägen. Man ska kunna vara trygg och man ska kunna bestämma hur man vill ha det. Det är viktigt med livskvalitet när man behöver andras hjälp, lika väl som när man klarar sig själv.

Comments (0) okt 10 2009

Hemma bäst

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu är jag hemma igen efter vårat riksting. Visst är det roligt att vara med på sådant, men det är ändå skönt att komma hem. Efter ett par nätter på hotell är den egna sängen väldigt skön att sova i.

Det var ett bra ting, med många bra möten med människor. Det är ju en del av det hela, just att träffa andra kristdemokrater och snacka om hur de arbetar. När man förbereder sig att gå upp i talarstolen, tycker man att tre minuter verkar vara lång tid att snacka i, Men när man väl står där och när de dess utom beslutar att minska talarrtiden till två minuter märker man att det går väldigt fort. Man hinner ju inte med mycket alls. Det är ett av problemen med sådana här möten, att vi är så många som vill tala och att tiden är så kort. Man kan ju aldrig räkna med att kunna gå upp mer än en gång i ett område. Fast det är också viktigt att så många som möjligt får chansen att framföra sin åsikt och sitt yrkande.

Vi valde om precideiet och ingen hade avvikande mening. Det var väl inte heller någon som hade förväntat sig. Med så bra personer finns det ingen anledning att byta ut dem. Och partistyrelsen valdes enligt valberedningens förslag.

Comments (0) jun 29 2008