Tillgänglighet på myndigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en kartläggning av Handisam, är det få myndigheter som uppfyller kraven om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. I år är det det år som alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga och alla myndigheter skulle ha uppfyllt de krav som är uppsatta, men målet är långt ifrån uppfyllt. Kartläggningen visar att bara sex av myndigheterna uppfyller alla krav.

Arbetsförmedlingen hamnar bland de semsta myndigheterna och det är mycket förvånande. Arbetslösheten är större bland människor med funktionsnedsättning än bland andra och myndigheten som ska hjälpa de att komma från sitt utanförskap och få jobb har misslyckats med tillgängligheten. De borde snarare ha lagt in en extra växel för att vara tillgängliga.

Man frågar sig varför det ska vara så svårt att uppfylla tillgänglighetskraven i vårt land. Hur kan det komma sig att man tycker att en grupp av medborgarna kan diskrimineras så som det sker? Varför är det inte en självklarhet att alla ska få samma bemötande och stöd på lika villkor?

Se till att bli klara med utredningen om tillgänglighet och diskriminering som ligger och möglar på Jämställdhetsdepartementet. Låt det bli offentligt hur det går med det arbetet och se till att alla medborgare får lika villkor.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-for-funktionshindrade-pa-arbetsformedlingen_4786043.svd 

http://www.handisam.se/Tpl/OpenComparisonSurvey2010.aspx?id=13728&mode=2

Comments (0) maj 30 2010

Försäkringskassan får hård kritik

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Försäkringskassan får svidande kritik av JO. Över 600 anmälningar har kommit in till JO och de har gjort en utredning och kommit fram till att Fk har brustit i hanteringen av både föräldrapenning och pensioner. De har åsidosatt människors rättigheter och skyller det på omorganisation. JO menar att det har tagit allt för lång tid och att Försäkringskassan borde ha varit bättre förberedda inför den omorganisation de gjorde.

Det är bra att JO har granskat myndigheten och att de nu ger skarp kritik för deras försummlighet med sitt arbete. Det är ju orimligt att människor ska få betalningsanmärkningar på grund av att de inte får sina pengar i tid. Det går inte heller att skylla på omorganisation hur länge som helst. Det är klart att de måste ha beredskap för en sådan sak. De kan ju inte tro att ärendena ska minska bara för att Försäkringskassan inte har tid.

Det är också märkligt att de kan bli försenade utan att något händer. För om det är det omvända, om man ska betala tillbaka för att man har fått förmycket betalt eller av någon annan anledning är skyldig Fk pengar, så är det inte tal om att man kan vara för sen med sin betalning. Det borde vara så att de får betala ränta om de inte betalar i tid. Då skulle det nog gå snabbare.

Det är bra att JO granskar myndigheter på olika nivåer. Myndigheter ska inte ha andra rättigheter än medborgarna. De är ju till för oss, inte vi för dem.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2377037.svd

Comments (2) jan 26 2009