Bergtäkt på Kammarberget nej tack!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Så har det åter kommit en förfrågan om att få etablera en bergtäkt på det vackra Kammarberget i Fjärås. Man kan undra varför ett nej aldrig får vara ett nej. De har tydligen inte givit upp ännu. På tisdag ska kommunstyrelsen i Kungsbacka svara på en remiss från länsstyrelsen om detta. Ikväll har vi gruppmöten och jag hoppas då att jag kan övertyga mitt parti om att säga nej.

Det behövs orörd natur i en kommun med så kraftig expansion som i Kungsbacka. Det räcker inte med små parker, utan det behövs också större områden för rekreation. Dess utom finns i detta området ett antal rödlistade arter som är viktigt att bevara för den biologiska mångfallden.

Visst är jag också medveten om att när det byggs så mycket både vägar och hus, så går det åt mycket sten och grus. Därför är det viktigt att det finns platser där man kan hämta sådant material, men det måste vara bättre att plasera täkter där det redan är störningar av tex buller. Vi människor behöver kunna komma till områden där det är tyst. Där naturens ljud får höras och där man kan bli påmind om hur orörd natur kan se ut. Därför kommer jag att fortsätta med att säga nej till bergtäkt på Kammarberget.

Krossa inte Kammarberget.

Comments (0) mar 17 2008