Budgetfullmäktige

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Då var första dagen av årets budgetfullmäktige i kommunen avklarad. Denna första dag har vi diskuterat årsredovisningen och det som hände förra året. Men också börjat på nästa år. Vi har behandlat skolan, både grundskola och gymnasie, kultur, turism och fritid. Vi hann också med omsorgen. Handikapp, äldre och individ och familj.

Det är ingen rolig uppgift att fastställa budgeten detta året. Finanskrisen är mycket tydlig även i Kungsbacka. 177 miljoner mindre än planerat. Det är inte lätt att plocka bort ur verksamheterna. Skolan är naturligtvis svårast, eftersom det är den största nämnden. 50 miljoner.

Fast Larry sköter debatten riktigt bra tycker jag. Han är tydlig med konsekvenserna och försöker inte försjöna sanningen, utan han säger som det är. Det finns inga pengar att hämta någon stans. Tyvärr har han rätt, men det finns andra i fullmäktige idag som försökte lura lärarna lite och säga att det nog skulle gå att komma tillbaka och få mer pengar i höst. Men det får stå för dem, det faller tillbaka på de själva i slutenden. Budskapet var tydligt från Larry och det gick nog fram.

Jag tycker det är rätt sätt att agera, även om det är ett riktigt tråkigt budskap att ge, så är det bättre att tala sanning. Inget blir bättre av att inge falska förhåppningar.

Comments (0) maj 12 2009

Fullmäktige i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Gårdagens fullmäktige var en märklig tillställning. I två timmar diskuterades en interpellation om näringslivsklimatet i kommunen. Jag förstår inte hur de kunnde ha så mycket att säga, alla var i stort sätt överens om att vi måste bli bättre.

Men det som var det versta var beslutet om miljötaxorna. Förslaget som kommunstyrelsen lade fram till fullmäktige kom från en moderat som själv är jordbrukare. Det innebar att hans förslag naturligtvis var lägre för jordbrukarna, än vad Ksau och vi i miljö och hälsoskydd hade kommit fram till. Det är fantastiskt att de bara kan nonchalera att man ställer frågor direkt till de. Tex frågade jag varför just jordbrukare ska ha rabatt på taxan. Varför inte alla företag? Och är det verkligen så att miljötillsynen ska betalas av skattemedel? Den som bedriver verksamhet som kräver tillsyn enligt lagen borde väl stå för den kostnaden. Men det är förstoss så att de helst inte vill att vi ska ha någon tillsyn alls.

Alla som driver ett företag uppfyller ju alla krav självmant. Eller?

Jag tycker det är galet. Vist, man kan tycka att det är allt för många lagkrav som ställs på företag, men hur skulle vår miljö se ut om vi inte hade någon tillsyn? Jag tror inte att det skulle vara så bra. Det finns många företagare som är ärliga och försöker göra det som lagen kräver, men det finns också de som inte har all den kunskap som behövs. Därför är tillsynen nödvändig. Det är ju inte för att ställa till det för företagare, det är för att skydda vår miljö.

Vi som sitter i nämnden för miljö och hälsoskydd i Kungsbacka just nu har haft en princip, – De som vill men inte kan, försöker vi hjälpa och de som inte vill rätta sig efter lagen, måste vi förelägga att göra det. Man märker ganska tydligt vem som försöker göra sitt bästa och vem som försöker smita undan. Men vårt jobb är att se till miljö och människors hälsa. Vist måste det också finnas en rimlighet i det lagarna kräver, men det är ju inte vi i kommunerna som skriver lagen. Om vi inte rättar oss efter lagarna gör vi fel och det har vi inte rätt att göra.

Miljöbalken är till för att skydda miljön, så att även kommande generationer ska kunna få rent vatten och frisk luft. Tyvärr sköter det inte sig självt. Det behövs lagar och tillsyn. Det är ju bara att se på historien för att konstatera. Förorenade vattendrag och markområden talar sitt tydliga språk.

Comments (0) jan 14 2009

Fullmäktige i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Idag har vi haft kommunfullmäktige i Kungsbacka. Vi tog beslut om nästa års budget. Det tog hela dagen, men det var en bra debatt med många inlägg om både det ena och det andra. Fast jag gillar faktiskt det. Det är viktigt att en budgetdebatt får ta den tid den behöver. Alla måste få chansen att säga sin åsikt, även om det tar tid.

Som väntat vann alliansens förslag, det hade ju varit märkligt annars i vår kommun. Det är tur att sossarna inte har majoritet här, då hade de rivit upp beslutet om vårdnadsbidraget. Jag tycker deras argument är ihåligt. De menar att det skäl pengar från förskolan. Det är ju precis tvärt om. Det är betydligt dyrare med en förskoleplats än vårdnadsbidrag. Fast jag tycker inte om att man ställer de mot varandra. Vårdnadsbidraget är till för att öka valfriheten för familjerna och inget annat.

Annat som var flitigt diskuterat var att vi vill lägga en miljon på ekologisk mat. Det var som vanligt en centerpartist som inte ville gå med på det. Han menar att ekologisk odling är mer miljöbelastande än konventionell odling. Jag ska inte försöka förklara hur han menar, för jag förstår inte hans argument. I vart fall så fick han bara en röst för sitt förslag.

Några ville sänka skatten. Det skulle jag också vilja, men det går inte just nu. Vi behöver pengarna som skatteintäkterna ger för att klara alla investeringar som expantionen kräver och för att klara den väntade nergången i ekonomin. Vi står ju inte utanför det som sker i världen, även om man hade kunnat önska det i detta fallet.

Nu är budgeten i alla fall beslutad och jag tror det blir bra för kommunen. Det är klart att man kan önska att man har ännu mer pengar att fördela, men det går ju inte att leva över sina tillgångar. Och frågan är om det inte är bättre att tvingas prioritera än att bara kunna spendera utan att tänka till vad man lägger pengarna på.

Comments (0) sep 23 2008

Vårdnadsbidrag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu får Kungsbackas familjer större valfrihet. För ikväll ska vi på kommunfullmäktige besluta om att införa vårdnadsbidrag i Kungsbacka. Från den första september kommer det att vara möjligt för familjerna att själva avgöra hur deras barnomsorg ska se ut.

Sossarna kommer förstoss att yrka avslag, som de gjorde i kommunstyrelsen, men det ska nog ändå gå igenom. Den borgerliga majoriteten är ju betryggande i vår kommun.

Det är så bra att regeringen nu äntligen tillåter att en familj kan styra över sin situation. Att inte staten ska bestämma även hur barnomsorgen ska se ut. Detta är ett steg i den riktningen. Nästa steg måste bli att få upp nivån på vårdnadsbidraget så att fler kan ha möjligheten att utnytja det. Jag kan inte förstå varför sossarna tycker att staten ska bestämma och varför all barnomsorg ska se lika dan ut. För de finns det ju bara kommunal förskola som altarnativ. Alla ska formas av samma pedagogik av utbildad personal så att alla blir lika. Ingen får vara annorlunda och ingen ska få välja efter eget tycke. Men nu har vi lämnat det synsättet, för nu har vi en regering som inser att det är människor själva som ska vå forma sina liv.

GRATTIS SVERIGE!

Comments (2) aug 12 2008