Sossarna vill bestämma över dig

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För dig som överväger att rösta på sossarna nästa år, kolla in vad de nu beslutar på sin kongress. De vill ta makten från dig och lägga den hos sig. De vill alltså att politiker ska besluta sådant som du själv borde få besluta. Det är inte ett sådant samhälle vi vill ha.

Jag syftar på det de nu diskuterar om föräldraförsäkringen. De vill bestämma att familjerna inte ska få avgöra vem som ska vara hemma med barnen. Deras inställning är att riksdagen är bättre på att veta vad som är bäst för just din och min familj. De vill att hälften av föräldradagarna ska vara mammans och den andra hälften pappas. Men om det nu inte funkar då? Ska en familj då bli av med halva sin föräldraförsäkring? Det är ett bra klipp för staten men det är ett uruselt förslag för de svenska familjerna.

Varför anser de sig vara så mycket bättre? Kan de inte inse att människor är kapabla att fatta egna beslut, att vi inte behöver ha en storebror som heter sosse som ska tala om för oss vad som är bäst för oss?

Men det är bra att de nu visar hur de tänker. Det gör att du inte behöver tveka på var du ska lägga din röst. Vi behöver inte en regering som tar över våra beslut. Vi behöver en regering som ger oss makt att välja själva hur vi ska leva våra liv. En sådan regering innehåller inga sossar, men den är välförsedd med Kristdemokrater.

Vi står alltså inför ett viktigt val för oss medborgare i Sverige. Valet handlar väldigt mycket om frihet och rätt att fatta egna beslut. Det de nu tänker med föräldraförsäkringen är ett fullgott skäl att inte låta dem regera. En familj kan se väldigt olika ut och därför kan deras vilja att avgöra vad som är rätt och vad som är fel, bli ödesdigert för vissa familjer. Ta som exempel en familj där den ena parten inte kan jobba av något visst skäl, ska de då bli utan halva den föräldrapeng de har rätt till. Låt oss föräldrar vara och sluta styra med kvoteringar.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3724699.svd

Comments (0) okt 29 2009

Sossarna vill tvinga fram regioner

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Tur att det inte är sossarna som styr vårt land idag. Nu säger Mona Sahlin att hon vill tvinga fram storregionerna, utan att det är förankrat hos folket. Varför ska man fatta beslut i riksdagen om det finns en annan tydlig vilja på den lokala nivån? Är det inte lite typiskt sossarnas politik att komma uppifrån och bestämma. Jag tycker att det är bättre att förslagen får komma underifrån. Så som det nu har gjort från Halland. Här är alla kommunerna och landstinget överens om att vi vill ha Halland som en region och inte splittra upp vårt län på flera andra. Är det nu Monas önskan att dela också Halland?

Det är skönt att vår nuvarande regering är bättre på att lyssna än vad Sahlin verkar vara. Remissrundan med regionindelningen har varit omfattande och det har kommit in många synpunkter till regeringen, att då stressa fram  ett beslut är väl inte så klokt. Det är viktigt att visa respekt mot de som svarat på en remiss. I synnerhet när det gäller ett så här stort beslut. Visst kan det nog vara så att den länsindelning vi nu har är otidsenlig, men för att den ska bli bra och hålla i lika många år som den nuvarande, måste beslutet få ta tid. Allt det gamla är inte dåligt, det kan faktiskt finnas saker att ta med sig in i framtiden. För utom den förra regeringen förstoss. Den vill ingen ha i framtiden.

http://www.dn.se

Comments (1) jul 06 2008

Är S företagarnas parti?

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Socialdemokraterna vill nu vara företagarns parti, men kan de verkligen vara trovärdiga i den rollen. Går det att förena arbetarrörelsens traditionella krav med företagarnas önskemål? Det är nog inte så lätt som Sahlin tycks tro. Det är inte bara att säga att man nu ska byta fot, det handlar också om att leverera.

Det har under den senaste tiden svängt kraftigt i den svenska politiken. Det som var företagarnas val ska nu vara arbetarnas och tvärt om. Men kommer det att hålla i längden? Tiden får utvisa det. Men vad man ser är ju att regeringen har levererat det de lovade och givit svenskarna fler jobb och lägre skatter. Det som är så konstigt är att det inte syns i oppinjonsmätningarna. Varför röstade man på alliansen om man inte ville ha det de lovade?

Det Elisabeth Sandlund säger i dagens ledare i Dagen är något mycket viktigt. Sverigedemokraterna ligger för högt i mätningarna och det måste vi andra ta på stort allvar. Läs hennes ledare här. Det går inte att sitta och låta de stiga utan att bli bemötta. Svenska politiker måste ta debatterna med dem. Vi vill inte ha ett sådant sammhälle som de står för. Det svenska samhället ska vara öppet för människor som behöver komma hit eller som vi behöver för att fylla det behov av arbetskraft som kommer att uppstå i vårt land.

Alla partier i riksdagen måste våga stå upp för människovärdet och för öppenhet. Vi får inte backa för jobbiga diskussioner. Vi kan inte slå oss till ro och tro att oppinjonen vänder av sig själv. Vi måste bemöta argument och inte låta de stå oemotsagda. För alla människor är lika mycket värda oberoende av hur de ser ut eller var ifrån de kommer.

Alliansen kommer att vinna nästa val och Sd komer inte in i riksdagen. Det ska vi alla Kristdemokrater och andra borgerliga jobba hårt för. Sverige behöver alliansens politik ytterligare en mandatperiod, så att svenska folket hinner lära sig att tänka ickesocialistiskt. För visst är det så att vi har blivit formade under alla år av s-styre. Se bara hur synen på familjen har förändrats och synen på äktenskap.

Det finns massor att göra i vårt land, massor av förändringsarbete med attityder. Kristdemokratin behövs, det finns inget annat parti som står upp mer för de värderingar som behövs för att forma ett schysstare Sverige. DEt finns en del människor som menar att Kristdemokraterna har lämnat sina traditionella väljare bakom sig, men det är inte sant. Inget annat parti värnar den ofödda människan som vi och inget annat parti vill bevara äktenskapet som det har varit genom hela historien. Så kom igen nu alla ni Kristdemokrater i vårt land och tala om för Sveriges befolkning vad de ska rösta på.

Comments (2) maj 14 2008

Per Gudmundsson riktigt rolig

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Läste Per Gudmundssons roliga inlägg på Svd. Djupfryst i folkhemmet. Den är riktigt rolig att läsa. Där har Mona inte mycket stöd. Men det är rätt som han säger, hur kan sossarnas utspel få så stora rubriker? Det är som att det de säger kommer att genoföras inom kort. Fast vi alla vet att det kommer att dröja innan det blir deras tur igen.

För min del har det varit en del olika politik idag. Först hade vi precidiemöte med Miljö & Hälsoskydd, tog större delen av dagen. Sedan har jag varit i Falkenberg där vi hade gruppmöte med landstingsgruppen. Det är ju Landstingsfullmäktige på måndag, så vi gick igenom ärendena inför det. Måste försöka förbereda ett anförande till den allmänpolitiska debatten. Man borde ha ett knep för hur man ska lära sig allt utantill, för det man glömmer är säkert det bästa.

Comments (0) mar 26 2008