Vinster i välfärden är bra och bidrar till god kvalitet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Jag tycker debatten om vinster i välfärden är väldigt konstig. Hur skulle ett samhälle fungera utan vinstdrivande företag? Hur skulle investeringar och utveckling kunna existera utan vinster? Inte ens kommuner och landsting får bedriva sin verksamhet utan att få ekonomin i balans.

 

För mig är det självklart att det ska finnas företag som är delaktiga i välfärden. Utan dessa företag skulle vi få semre kvalitet och effektivitet. För mig är det självklart att människor som driver företag och satsar av sina pengar och sin tid också ska kunna få leva på det.

 

Varför är det ok att tjäna pengar på att sälja sängar till äldreomsorgen, men inte på att ge omsorgen till människan som ligger i sängen? Varför får man ta ut vinst på att framställa läkemedel till oss alla, men inte på att ge dem till oss? Varför får företag som säljer datorer till våra skolor tjäna på det, men den som lär ut via datorerna får inte gå med vinst?

 

Vad det ska handla om är kvalitet. Det är den som ska mätas och följas upp. Det måste beställaren av välfärdstjänster bli bättre på. Välfärden ska finansieras gemensamt och då är det viktigt att resurserna används effektivt, så att elever, sjuka och äldre får god kvalitet på utbildningen, vården och omsorgen. Jag är övertygad om att vi lyckas bäst med detta om vi har fler aktörer än kommuner och landsting som bidrar med engagemang och kompetens i det viktiga välfärdsarbetet.

Comments (2) Nov 09 2016

Barn och ungas hälsa är viktigare än mycket annat

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur kan det vara så att ungdomar i Sverige inte mår så bra som de har det?

Trots att många i vårt land har det materiellt sätt väldigt bra, så mår många unga psykiskt dåligt. Det finns något som gör att det materiella inte kan ge trygghet och ge en god självkänsla. Det behövs andra värden också. Det är viktigt att vi talar om denna ohälsa ännu mer än vad vi gjort hittills. Barn och unga som mår psykiskt dåligt måste mötas med respekt och tas på allvar. Ingen ska behöva känna sig dum för att de berättar om hur de mår.

Det måste gå fort att få kontakt med elevhälsan och det ska gå snabbt för elevhälsan att slussa vidare om ett sådant behov finns. Ett barn eller en ungdom ska inte behöva vänta på att de administrativa kvarnarna ska mala långsamt. Vårdkedjan mellan elevhälsa, vårdcentral och barn- och ungdomspsykiatrin ska vara enkel och inte brista någonstans. Det ska inte vara långa väntetider för att få kontakt med den vårdnivå som är lämplig.

Men framför allt så måste vi bli väldigt mycket bättre på att se barn och unga som mår dåligt i tid. Vi måste bli mycket bättre på att fånga upp och se signalerna innan de leder till ohälsa och ångest. Alla barn ska bli sedda av någon vuxen och det ska finnas någon att tala med som har tid att lyssna.

Så länge som det finns ett barn eller en ungdom som mår så dåligt att de ens funderar på att ta sitt liv, så har vi vuxna misslyckats. Så länge den psykiska ohälsan bland de unga växer, så får vi inte slå oss till ro.

Självklart kan det gå fel ibland och ingen är felfri. Vi är ofullkomliga och kan inte alltid förstå eller göra det rätta. Men det är just därför som det är så viktigt att det finns vuxna både hemma och i skolan som har tid att se barnen. För med flera närvarande vuxna minskar risken att missa tecknen på ohälsa hos barnen. Och det minsta vi kan göra är att se till att när det väl gått så långt, så ska det vara lätt att få tid. Det ska inte vara kö för att kunna meddela att man mår dåligt. Det kan mycket väl vara så att om det inte går att få kontakt när man bestämt sig, så kanske tillfället gått förlorat. Hela samhället måste samverka för att barn och unga ska må bra.

Comments (0) sep 10 2014

Elevhälsan är viktig för våra barn

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är inte rimligt att en elev som mår dåligt idag måste vänta till onsdag nästa vecka för att få träffa skolsköterskan eller en månad för att få träffa kuratorn. Kristdemokraterna vill därför införa en elevhälsogaranti, som innebär att en elev under sin skoldag ska få hjälp och stöd av någon inom elevhälsan. Alliansens satsning på sammanlagt 650 miljoner kronor gör det möjligt för skolorna att anställa fler inom skolhälsovården och erbjuda kompetensutveckling för dem som redan arbetar där.

En höjd ambitionsnivå för elevhälsan är en åtgärd för att skapa en skola som varje elev kan utvecklas i. Lika viktigt som det är att stärka skolans kunskapsuppdrag är det att se till skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Alla barn är olika. De lär sig på olika sätt och i olika takt. Skolans roll ska vara att ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Men den som inte mår bra kan inte ta till sig de kunskaper skolan ska förmedla. I skolan finns inte plats för mobbing, glåpord och stinkande skoltoaletter. I ett mänskligare Sverige ska våra barn ha en fräsch skola, bra skolmat, de allra bästa lärarna och en elevhälsovård som finns där när de behöver den.

Comments (0) aug 26 2010

Alliansens budget – för skolan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Alliansen i Kungsbacka satsar på skolan i sin budget för nästa år. Larry Söder vill att alla elever ska få lika chanser och i budgeten för nästa år får skolan mer pengar till det.

Elevpengen höjs så att alla skolor kan stötta elever med särskilda behov. Det är roligt att vi i alliansen kan göra denna satsning trots de minskade skatteintäkterna. Skolan i Kungsbacka har god kvalitet, men det kan självklart bli ännu bättre. Med budgeten som nu ska upp till fullmäktige för beslut kan Larry och de andra i skolnämnden lägga ut mer pengar för att öka kvaliten.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.354230-satsningar-pa-skolan

Comments (0) apr 21 2010

Betyg och lika regler

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det kan väl vara ett led i skolans utveckling att eleverna får sätta betyg på sina lärare. Skulle kunna fungera som kvalitetshöjare och som en indikation på lärarens engagemang. Fast det måste ju användas med förnuft.

En mer viktig fråga för skolan vore att se till att den nya skollagen blev en lag för alla. Det är totalt obegripligt att när vi har en borglig regering som gör en ny skollag, så rättar de inte till detta. Det kommer fortfarande att vara tillåtet för skolor att neka elever med funktionsnedsättning.

Det borde vara så att om en skola ska få tillstånd att starta, så ska de kunna visa upp att vi är en skola för alla. Det borde inte gå att få tillstånd annars. Skolverket ska inte ha rätt att bevilja nya skolor utan att de har lokaler som är tillgängliga.

Varför blir den nya lagen bara en halvbra lag? Vi hade ju chansen att göra det bra. Tänk om Kristdemokraterna hade haft några fler mandat, då hade det blivit så.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.324732-elever-far-ge-larare-betyg

Comments (0) mar 04 2010

Mobbing

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Man blir så grymt arg när man ser hur barn kan bli behandlade av sina ”kamrater”. Såg på Tv4s kvällsöppet igår. En 11-årig pojke som tar sitt liv.

Det snackas så mycket om alla dessa planer skolorna ska ha. Likabehandlingsplan eller strategi mot mobbing. Det är så mycket skitsnack. Det skrivs en massa papper som ingen sedan bryr sig om.

Ta i stället hand om de problem som finns på skolorna. Se till att de barn som blir utsatta för sina klasskamraters förtryck får upprättelse. Våga se problemen och låt bli att blunda. Kom inte och säg i efterhand att vi borde ha gjort mer. Gör mer nu. Nu direkt.

Lärare och rektorer, sluta sticka huvudet i sanden, se verkligheten som finns där omkring er. Det finns barn som mår dåligt och som ni bara struntar i. Ta deras rop på hjälp på allvar.

Låt inte fler barn ta sina liv för att ni blundar.

Comments (0) Dec 17 2009

Förändrad livsstil

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

 Äntligen sägs det vi alla vet på DN-debatt. Några läkare och barnmorskor skriver i en debattartikel att förändrad livsstil är nödvändigt för att minska spridningen av könssjukdomar. De säger att det har visat sig i flera länder att det inte är användandet av kondomer som är den fremsta möjligheten till att få ner spridningen av HIV, utan det är ett minskat antal sexpartners.

Den livsstil många har idag, med flera sexpartners ökar risken för att drabbas av en allvarlig könssjukdom. Vi lägger mycket pengar på att få ner spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, men ändå ökar de. Det är inte tillräckligt med att försöka förmå människor att använda kondom. Det krävs mer än det. Därför har skolan i sin sexualundervisning en viktig uppgift att fylla. De borde tala om trohet och om att det är bra att vänta med sin sexdebut. Men detta har ju nästan varit tabu att säga. Men det kanske inte är så tokigt med lite moralsnack ändå. För självklart är det så att alla vet att kärlek inte bara handlar om sex. Trots att man kan få den uppfattningen i vårt samhälle. Jag hoppas och tror att skolan talar om detta, fast det inte alltid låter så.

Jag tycker att uttrycket ”hon blev med barn av misstag” används alldeles för slentrianmässigt. Det borde ju bara användas om en kvinna blir gravid trots att de försökte skydda sig med preventivmedel, men inte annars. För alla vet ju att det är genom att ha sex som barn kommer till. Det änklaste sättet att inte bli gravid är ju att inte ha sex.

Allt för många drabbas idag av smittsama könssjukdomar och det sker allt för många aborter. Det skulle kunna minska om skolan la mer kraft på att tala om trohet och vikten av en sund syn på sex. Detta borde också kyrkan börja undervisa om igen. Både i konfirmandundervisningen och i andra samanhang. Det tror jag inte att de gör så mycket. Man får känslan av att de inte riktigt vågar tala om sådant.

Förändrad livsstil och en mindre egoistisk inställning skulle göra mycket för vår värld. Genom att visa hänsyn och genom att göra mot andra som man själv vill bli behandlad, skulle vi få ett varmare och tryggare samhälle. Det är egentligen inte så svårt. Det kostar inte ens en massa pengar.

www.dagen.se www.dn.se

Comments (4) jun 22 2008

Betyg tidigare – ny Sifo-undersökning

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Enligt en undersökning som Svt presenterar idag så vill 70% av svenskarna ha betyg tidigare än i åttan. Det visar att det förslag som regeringen har ute på remiss just nu är ett bra förslag. Det roligaste med undersökningen är att även vänsterväljarna är positiva till betyg tidigare.

Det man kan undra är, när nu så många svenskar tycker att den borgerliga regeringen kommer med så många bra förändringar, varför visar de inte då det i väljarmätningarna som görs. Alla tycker att det är bra att så många nu har fått jobb, alla är nöjda med att få mer pengar över, i stort sätt alla får sänkt fastighetsskatt och det tycker man är bra och nu kommer vårdnadsbidraget som en majoritet också gillar. Alltså kan man konstatera att mätningarna just nu inte är något att lägga så stor vikt vid.

Läs mer om betygsundersökningen hos svt.se.

Comments (0) mar 24 2008