Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken. Vilket man inte kan säga om Moderater och Folkpartister. De säger nej på mycket tveksamma skäl till vindkraftpark i Ulvås.

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka är positiva till att det byggs vindkraft i Kungsbacka. Vi har i vindkraftplanen pekat ut området i östra kommunen som ett område som är lämpligt att pröva för vindkraft. Då kan vi inte säga nej till det om det inte finns sakliga skäl för det och det gör det inte i Ulvås. Tvärt om så är det ett område som är lämpligt för vindkraft, om man tar hänsyn till de synpunkter som kommit fram när Miljöförvaltningen har utrett frågan så ser man att det inte finns den typen av naturvärden som bla fp hävdar.

Det är inte rätt att säga nej till alla verk, när det bara är några som inte är lämpliga. Det hade varit bättre att m och fp hade sagt nej det ska inte finnas vindkraft i vår kommun. Det är ju vad de menar i praktiken.

Kristdemokraterna hoppas att kommunstyrelsen låter länsstyrelsen pröva om vindkraftparken i Ulvås är lämplig. Det vore fel att använda det kommunala vetot i detta fallet. Vi måste också vara med och ge plats för hållbar energi. Man kan inte alltid säga att visst ska det finnas, men inte här. Vi måste ta vårt ansvar och upplåta mark även i vår kommun.

Comments (0) apr 20 2012

Sluta ropa på kvotering!

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det finns en mycket bra artikel att läsa på Newsmill, skriven av Stefan Attefall Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen. Läs den här. 

Nu har också Moderaterna börjat ropa efter kvotering i bolagsstyrelserna i landet. Ska det verkligen bestämmas av riksdagen vem som ska sitta i en styrelse? Är det så Moderaterna vill ha det i näringslivet?

Det låter mycket märkligt. Det kan inte vara meningen att riksdagen ska bestämma över de privata företagens styrelser. Där emot borde det vara självklart att de jobbar på att öka andelen kvinnor. Men det gäller väl även de statliga och kommunala företagen? Om Moderaterna först börjar se över det som regeringen styr över, så kan de privata företagen ha ett mål att bli lika bra.

Vi kan inte hålla på och lagstifta mot allt. Man kan också fråga sig varför det ska gå bra att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser, men inte gå bra att kvotera in män till utbildningar. Givet vis ska den som är mest lämpad för en position få den. Sedan måste män lära sig att se de duktiga kvinnorna. För det är fortfarande ett problem. Vi ser lättare fördelarna hos det som ligger oss nära. Det gäller både kön och härkomst. Jag skulle gissa att det är lika stor brist på utlandsfödda i de svenska bolagsstyrelserna som på kvinnor. Det skulle också vara intressant att se en utredning på hur många människor med funktionsnedsättning som sitter i dessa styrelser. Det gäller både de offäntliga som de privata.

Fram för mer olikheter i svenska bolagsstyrelser, men bort med kvotering. Det går att åstadkomma, men då krävs mer tanke vid tillsättningar.

Comments (0) jan 26 2010

Självklart ska papperslösa ha vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det är bra att nu fler hjälper oss Kristdemokrater att påverka moderaterna. För som vi tidigt har hävdat, så ska de papperslösa i vårt land ha rätt till sjukvård. Det är inte rimligt att låta människor hålla sig gömda och inte våga uppsöka sjukvården när de är sjuka.

Visst tänker några, – det är väl deras egen sak om de gömmer sig när de har blivit utvisade. Att människor väljer att gömma sig och leva utan rättigheter säger ganska mycket om hur de får det om de återvänder till sitt hemland.

Jag har även här i Halland försökt att jobba för att vi ska skriva in i våra dokument att de papperslösa ska få rätt till vår sjukvård, men det har inte gått. Visserligen har jag och vi kristdemokrater blivit lovade att det fungerar hä’r utan att vi skriver det i ett beslut. Alla som uppsöker våra sjukhus eller andra mottagningar, får vård på lika villkor. Eftersom de det handlar om håller sig gömda, så är det inte så lätt att kontrollera om det verkligen fungerar.

Om någon vet får ni gärna höra av er. För det är viktigt att ingen blir utan vård när man er i behov av den. Det är hela själva saken med vvår svenska vård. Alla som har ett behov ska kunna få hjälp. Den som har det största behovet ska få hjälp först. Det står inte att vi ska undanta vissa människor.

http://www.dn.se/opinion/debatt/regeringen-maste-andra-sig-om-papperslosas-sjukvard-1.966772

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=186279

Comments (6) okt 05 2009

Sorgligt M-förslag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är sorgligt att moderaterna har sådan syn invandrare. Det är i alla fall en tråkig läsning DN-debatt. Det låter som att problemen med integrationspolitiken kan skyllas flyktingarna. Ja visst, hade de inte kommit hade det inte funnits några problem. Men det är ju inte rätt. Det är integrationsarbetet som har misslyckats.

Det är fel att skuldbelägga flyktingarna. Om det är för många som inte lär sig tillräckligt med svenska sfi-kurserna, kanske det beror utbildningens kvalite. Man måste börja i rätt ände. Det är fel att säga nej till människor som flyr hit, om problemen vi hänvisar till beror systemfel i integrationen här. Medmänsklighet och empati måste råda, inte bara ekonomi.

Ella Bohlin har en bra kommentar om debatten sin blogg. http://www.bryssella.eu/

http://dn.se/opinion/debatt/ta-medborgarskapet-fran-kriminella-invandrare-1.800439

Comments (1) feb 18 2009

Svenskkontrakt

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det finns stora problem med integrationen i vårt land, men det kan inte vara rätt väg att gå att tvinga människor att skriva under ett kontrakt. Vad är det som är typiskt svenskt och är vi så säkra på att vi alltid har de bästa uppfattningarna? Nej för att komma till rätta med de problem som finns i integrationen krävs andra åtgärder. Man kan också utan att ljuga hävda att det inte går på två år att lyckas med ett sådant förändringsarbete. De brister som nu finns beror på att integrationen har varit eftersatt under många år.

Det är på detta område lika dant som med jämställdheten. Det är allt för många vackra ord som aldrig leder till handling. För ska vi lyckas krävs det att insatser görs och att fler engagerar sig i det arbetet. Vi kan inte skjuta över allt som behövs på ett fåtal kommuner. Vi kan till exempel inte låta Södertälje ta emot alla Irakier som kommer till Sverige.

Integration betyder väl att de som kommer hit ska bli en del av vårt samhälle och då krävs arbete och skola som fungerar. Jag är övertygad om att det är bättre för människor med jobb en med ett kontrakt. Det är bättre att få svenska vänner än att tvingas säga att man accepterar regler som man inte rimligen kan känna till. Och när moderaternas partisekreterare säger att vi har en bättre syn på familjen, så ställer jag mig frågan om vilken som är den svenska synen. Vem definierar den? Det är ju fult att i vårt land tala om kärnfamiljen, men det tycker inte jag.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=855749

Comments (0) Nov 26 2008

Migrationsministern får mothugg

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu bör väl migrationsministern lyssna med hjärtat också. Han får mothugg i flyktingfrågan. De utvisningshotade afghanerna måste en chans att sin sak prövad igen. Kristdemokraternas partisekreterares åsikt går att läsa om Dagen.se. Men hela regeringen måste väl nu inse det kloka i Lennart Sjögrens inställning.

Comments (0) mar 24 2008