Familjefientligt beslut i riksdagen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Tänk att lite valfrihet kan vara så provocerande. Nu har en majoritet bestående av vänster och liberaler beslutat i riksdagen att ta bort vårdnadsbidraget. Ett väldigt tråkigt beslut för en del familjer.

 

Vi viste väl att vänsterregeringen skulle fatta detta familjefientliga beslut, men att även C och FP skulle följa med ner i vänsterdiket är synnerligen märkligt och tråkigt. Det är tydligen modern liberalism att begränsa människors möjlighet att själva bestämma hur man ska leva sina liv.

 

Vårdnadsbidraget var en liten men ändå betydelsefull hjälp till en del familjer som ville vara mer med sina barn än vad föräldradagarna räcker till. Det var en möjlighet alltså, inte ett tvång. Ändå var det så förskräckligt upprörande att det absolut skulle undan så fort som möjligt enligt vänsterregeringen. Man ska inte på några vis få chansen att vara hemma några fler år. Det är ett så stort hot mot jämställdheten och det passar absolut inte in i dagens normkritiska feministiska samhälle. För det är inte bra om några barn inte får den så viktiga pedagogiska uppfostran som alla minsann ska få i förskolan. Alla ska ha samma, då blir det bäst. Här ska inte ges någon valfrihet åt familjerna. Då kanske de väljer fel.

 

Ja jag tycker det är otroligt dåligt att de nu avskaffar denna lilla möjlighet till lite mer tid med barnen till de familjer som vill det. Det har varit ett litet bidrag på 3000 kr i månaden och det har hjälpt några att kunna prioritera barnen på bekostnad av inkomsten. Det man istället borde ha gjort är ju att låta föräldrar få en större del av förskolepengen så fler kunde få en reell chans att välja. För det är klart att 3000 kr är för lite för att det ska kunna bli ett värkligt alternativ.

 

Jag kan inte förstå varför valfrihet är så farligt just i frågan om barnen. Varför är det så farligt att några vill välja annat än förskola? Vi lever i ett samhälle där det alltid ska finnas olika valmöjligheter, men det ska inte gå att välja mer tid med sina egna barn. Det är helt ok att jobba med andras barn, bara det inte är de egna. Man ska självklart kunna välja vilken förskola ens barn ska gå på, men man ska inte kunna välja ingen förskola. För det har riksdagens vänster och liberala ledamöter nu bestämt för oss.

 

Comments (0) Nov 18 2015

UPP TILL KAMP MOT FÖRSÄMRINGARNA I FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Jag blir så trött på dessa som alltid vet bäst, om hur människor ska leva sina liv. Håller man inte med dem så är man gammaldags och har egentligen ingen talan. För det ska vara modernt nu 2015.

 

Fast jag hävdar att tvång och kvotering inte är modernt. Det borde vara modernt i Sverige år 2015 att se till barnens bästa. Jämställdheten ska lösas på andra sätt än att begränsa föräldrars möjlighet att avgöra vem som ska vara hemma med barnen. Regering och riksdag ska inte tala om för familjerna vad som är bäst. Jag tycker vi ska vara stolta över att vi har en så bra föräldraförsäkring och den ska inte försämras med pekpinnar och kvotering. Låt den vara till för barn och föräldrars bästa och inte för det politiskt korrekta etablissemangets skull.

 

Lös jämställdhetsproblemen på arbetsmarknaden med arbetsmarknadens parter, inte genom att göra det fult för en mamma att vilja vara föräldraledig. Fack och arbetsgivare borde sätta sig ner och tala om varför kvinnodominerade branscher ska vara mindre värda i lön än manliga branscher. Men blanda inte in föräldraförsäkringen i det problemet. Då kommer det aldrig att lösas.

 

Så upp till kamp mot försämringar av föräldraförsäkringen. Upp till kamp mot tvång och kvotering. Upp till kamp mot politiker i riksdag och regering som tror sig veta bättre än mammor, pappor och barn, om vad som är bäst för deras familjesituation.

Comments (0) jun 04 2015

Fungerande familjer

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

För att Sverige ska fungera är det nödvändigt att familjerna fungerar. Vi vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Vi tror på färre pekpinnar och mer valfrihet. Vi vill att rätt till vårdnadsbidrag ska finnas i hela Sverige. Och att alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. Barn mår bra av att vara med sina föräldrar. En trygg uppväxt ökar chanserna till ett bra liv.

Detta är steg 1 av Kristdemokraternas 13 steg för ett mänskligare Sverige. Fungerande familjer är viktigt för samhället, men framförallt är det viktigt för barnen. Med vår politik vill vi ge familjer bättre möjlighet att fungera i vardagen. Vi vill att familjer ska kunna hålla ihop och må bra. För att det ska fungera är det viktigt att man kan få stöd i rätt tid när man behöver det. Man ska inte tvingas vänta flera veckor på att få tala med någon som kan hjälpa till att lösa de problem man har fastnat i.

Det är också viktigt att barnen får en chans att må bra även om föräldrarna separerar. Idag dras allt fler vårdnadstvister till domstol, för att föräldrarna inte kan prata med varandra. Det är inte det bästa för barnen att mamma och pappa försöker tala så illa om varandra som möjligt för att få ensam vårdnad. Med rätt stöd i rätt tid skulle många av dessa konflikter kunna lösas på ett mycket tidigare stadium och på ett mycket bättre sätt för barnen. Det är inte bra när vuxnas ovilja till försoning går ut över deras barn. Självklart är det svårt att agera rationellt när man är mitt uppe i en konflikt, men för barnens skull är det viktigt att ändå försöka.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardnadstvister-i-domstol-okar_5038925.svd

http://www.kristdemokraterna.se/www.kristdemokraterna.se/Val2010

Comments (0) jul 25 2010

Låt familjerna bestämma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Pappor bildar nätverk för att få riksdagen att ta ännu mer makt från familjerna och lägga den hos politiker. Tvärt emot vad som borde vara allas önskan. Det som kan beslutas av den enskilde ska också få göras på det sättet. Det finns ingen rimlighet i att flytta ännu mer makt till riksdagen.

Det är inte rätt att hindra olikheter, vi ska istället vara positiva till att familjer löser sina vardagsproblem på sina egna sätt. Att tvinga alla till samma lösning är fel. Det kommer att drabba vissa familjer hårt. Men framför allt är det inte så ett land ska styras.

Vi ska inte ha tvingande lagstiftning om föräldraledigheten. Vi ska istället fortsätta att uppmuntra och underlätta för familjer att göra sina val på ett för barnen bra sätt. Det är inte att sätta barnen först att tvångsdela föräldraförsäkringen. Det är snarare att sätta en politisk önskan före det som är det bästa för våra barn. Säg då heldre att det är era politiska ambitioner som ni vill genomföra. Låt det inte låta som något det inte är.

Barnens bästa är att förädrarna ser till just sin familjs behov och agerar ut ifrån det. Vi lever i ett samhälle där vi tillåter att människor får vara och agera på olika sätt, då ska vi inte införa tvångsmetoder för att minska olikheterna som berikar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198067

Comments (0) Dec 28 2009

Vårdnadsbidraget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Göran Hägglund pressenterade idag en rapport om vårdnadsbidraget. Denna efterlängtade reform för valfrihet, som träder i kraft vid hallvårsskiftet. I pressentationen redovisades en undersökning som gjorts i Stockolm, där det visar sig att en majoritet av befolkningen är positiva till vårdnadsbidrag. Och nästan 50% av de tillfrågade kan tänka sig att stanna hemma längre med sina småbarn om de får vårdnadsbidrag.

Äntligen får vi en reform för barnen. Inte bara åtgärder för förskolan. Tänk vad bra att kunna få lite ekonomisk hjälp när man vill ta hand om sina barn. Detta ger så mycket större möjlighet för småbarnsföräldrar. 3 000 kr i stället för ingenting. En reform för familjerna som Kristdemokraterna har drivit fram. Där ser man att Kristdemokraterna är partiet som är familjernas vänn. Och det behövs ett sådant parti i dag, när det är så många andra som inte vill stödja familjerna. Det finns ju till och med de som inte tycker om att man talar om en familj med mamma, pappa och barn.

Undra hur det kan ha blivit så? Bara för att inte alla familjer ser ut så, så är det ju inte något konstigt med det. Det borde ju snarare vara så att man försöker stötta familjerna så att de klara av att hantera de problem som uppkommer. För ingen relation är ju felfri och utan kontroverser. Fler barn borde få chansen att bo med både mamma och pappa. Det skulle säkert göra att mycket av den oro som många barn känner skulle minska.

Läs Göran Hägglunds pressmeddelande på www.kristdemokraterna.se

Comments (0) maj 07 2008