Förstärk primärvården

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Kristdemokraterna vill göra en kraftig förstärkning av primärvården. Det ska vara självklart att man i första hand vänder sig till sin vårdcentral när man är i behov av vård. Men då kan man inte mötas av en telefon som meddelar att tiderna är slut så du får återkomma i morgon. Det behöver finnas tider att få när människor behöver de.

 

Vi Kristdemokrater vill förändra vårdgarantin inom primärvården. Vi vill sänka tiden till första besök från sju dagar till en dag. Man ska alltså få träffa den kompetens man behöver på vårdcentralen redan nästa dag, det kan vara läkare eller någon annan kompetens. Det viktiga är att man ska få sin tid direkt.

 

Vård ska ske så nära som möjligt och sjukhuset ska inte vara det första man tänker på. Akuten är inte bäst nivå för alla behov. I Halland har vi sagt att ca 80 procent av vården ska ske på vårdcentralen och det är hög tid att öka jobbet för att nå målet. Det är inte meningen att äldre med stora vårdbehov ska sitta flera timmar på akuten och vänta för att bli inlagd på en avdelning på sjukhuset. De ska i första hand få den vård de behöver nära, antingen på vårdcentralen eller i sitt hem.

 

För att lyckas med detta krävs det både mer pengar och ett annat arbetssätt. T.ex. att fler kompetenser används på vårdcentralerna och att digitala vårdformer används i mycket större utsträckning. Det är viktigt att 1177 och ambulansen styr tydligare mot vårdcentralen och att det finns tider att få när man behöver de.

 

Därför vill Kristdemokraterna tillskjuta tre miljarder kr från staten till primärvården. Om de fördelas efter folkmängd skulle det innebära ca 100 miljoner för sjukvården i Halland. Det är pengar som skulle ge Hallands invånare tryggare vård och bättre tillgänglighet.

Comments (0) maj 24 2017

Äldreboendegaranti för ökad trygghet och respekt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu behöver äldre inte längre oroa sig över om det kommer att finnas plats för dem den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Äntligen får alla över 85 år själva bestämma när det är dags att flytta.

 

Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats i särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning. Syftet är att varje människa som fyllt 85 år själv ska få avgöra när de tycker att det är tryggare att bo på ett äldreboende än att kanske bo kvar själv hemma. Det är också viktigt för känslan av trygghet att veta att man har rätt till särskilt boende, även om man inte väljer att nyttja den möjligheten.

 

Kristdemokraterna har kommit överens med de andra allianspartierna att om vi vinner valet införs en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Kommunen blir skyldig att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

 

Vi föreslår även mer utbildning för äldreomsorgens personal, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar.

 

Människor ska behandlas med respekt och värdighet under hela livet. Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Som kristdemokrat anser jag att du själv ska få bestämma över din äldrevård, det ska inte någon annan göra över ditt huvud.

Comments (0) aug 28 2014

Kvalitet på sjukresor

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Är ganska nöjd med dagens möte i Hälso och sjukvårdsstyrelsen. Efter att jag framfört mina förslag på hur vi Kristdemokrater tycker att vi ska förbättra kvaliteten på sjukresorna, så blev styrelsen enig om att vi skulle skicka tillbaka ärendet för att försöka arbeta in mina förslag. Nu hoppas jag på att det ska lyckas tills ärendet återkommer efter sommaren.

Jag anser att vi ska besluta politiskt vilken kvalitet vi ska ha på sjukresorna i Regionen och med kvalitet menar jag till exempel vilken väntetid vi ska ha. Nu ska vi se över om det är möjligt att sänka till 45 minuter, vilket var mitt förslag. Jag vill också att vi beslutar att man inte ska behöva trängas tre personer i ett baksäte. De som åker sjukresa gör det för att de har genomgått en operation eller på annat sätt behöver vård, det betyder att många har väldigt svårt att ta sig in i mitten av baksätet. Att sitta så trångt när man inte mår bra och kanske ska åka ganska långt, det tycker vi Kristdemokrater att man ska slippa.

Jag anser också att vi ska besluta hur lång omvägstid man max ska kunna få. Alltså hur lång tid utöver vad det tar att åka raka vägen man ska behöva stå ut med.

Nu får vi se hur långt vi kommer med detta, men det kändes rätt bra på mötet.

Comments (0) jun 25 2012

Äldres läkemedel

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det skrivs ut alltför mycket läkemedel till äldre personer. Ungefär en av fem som är över 75 år har idag fler än tio läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning försämrar många äldres hälsa kraftigt. För en person med sammansatta vårdbehov kan det faktiskt vara förenat med livsfara att få behandling för varje enskild diagnos om inte någon har överblick och ansvar för den samlade läkemedelskonsumtionen och effekten av den.

Vi behöver göra stora ansträngningar för en bättre och mer patientsäker läkemedelsanvändning hos äldre. Därför behövs ett IT-baserat beslutsstöd så att läkaren kan se vilka läkemedel patienten redan går på och som varnar för farliga kombinationer. Vi vill också att det i hela landet görs en riktad satsning på läkemedelsgenomgångar och behandlingsstrategier för alla personer med mer än tio läkemedel.

I Halland har vi kommit ganska långt med detta och vi Kristdemokrater är mycket nöjda med att vi kunde använda regeringens stimulanspengar för att anställa en Äldreapotekare här. Varje satsad krona på att äldres mediciner ska fungera är en mycket väl satsad krona. Ingen ska i ett mänskligt Sverige få läkemedel som motverkar varandra så att patientens hälsa riskeras.

Comments (0) jul 16 2010

Fyra timmar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Allt för ofta är väntetiderna på landets akutmottagningar orimligt långa. Detta drabbar inte minst äldre som ofta är i behov av vård..

Kristdemokraterna vill införa en akutvårdsgaranti som innebär att ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på att få ett omhändertagande. Naturligtvis ska vårdbehovet alltid styra vem som får vård först, men vi är övertygade om att det går att organisera vården så att alla blir omhändertagna inom fyra timmar. Vad som bland annat behövs är god tillgång till vårdcentraler i primärvården, rätt dimensionering av antalet vårdplatser på sjukhuset, bra flöden på sjukhuset och att de mest erfarna och kunniga läkarna och sjuksköterskorna gör den första bedömningen av patientens behov.

Genom en lagreglerad akutvårdsgaranti skapas drivkrafter för ett förbättrat bemötande och omhändertagande av de som ofta är i behov av vård. I Halland har vi redan uttalat att vi vill försöka hålla fyra timmars väntetid, men det hålls långt ifrån alltid. Om akuten också ingår i vårdgarantin kommer färre patienter tvingas vänta orimligt länge.

Sjukvården ska organiseras för patienterna och inte för att systemen ska fungera. Om de system vi har idag inte gynnar de som är i behov av vård, så måste vi vara beredda på att tänka om och förändra. Vi Kristdemokrater är alltid villiga att göra förändringar som gör sjukvården mer tillgänglig för människor som behöver vård.

Comments (0) jul 14 2010

Laga maten på äldreboendena

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

En av våra valfrågor i Kungsbacka är att maten ska lagas på varje äldreboende. För oss Kristdemokrater är det viktigt att äldres måltider är trevliga och att de får känna doften av nylagad mat. De ska inte behöva få sin mat i plastlådor eller producerad i ett storkök långt bort. Det är gott att få känna doften från matlagning och det gör att man blir hungrig.

När man inte orkar bo kvar i sin lägenhet eller sitt hus och får flytta till ett av kommunens boenden, så är det fortfarande ens hem. Det betyder att det ska vara så likt ett hem som möjligt. Vi har många bra äldreboenden i Kungsbacka kommun, men på flera av dem saknas matlagning. Det vill vi ändra på. Vi vill att maten ska lagas nära de som ska äta den. Vi vill att de äldre ska bli sugna på att äta, vilket man blir av att känna hur gott det doftar. Vi vill också att deras måltidsmiljö ska vara stimulerande, att de ska få vara med och duka och göra det trevligt, om de orkar.

Maten och måltiden är viktig även när man blir äldre. Kanske blir det ännu viktigare då. Man förbränner inte så mycket energi, men man behöver näringen från maten. Då är det viktigt att måltiden blir trevlig och inte bara en snabbuppvärmd potion ur en låda.

Var med och hjälp de äldre att få nylagad mat och trevliga måltider. Rösta på Kristdemokraterna för de äldres skull.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209563

Comments (0) apr 18 2010

Äldreboenden inte säkra

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det var intressant Uppdrag granskning i veckan. Det handlade om hur säkra landets äldreboenden är när det gäller bränder. Det visar sig att de flesta av våra äldre bor utan möjlighet att ta sig ut om det börjar brinna.

I Sverige sattsar vi 22 miljoner per år för att rädda ett liv i trafiken. Det skulle enligt programet kosta 5 miljoner för att rädda ett liv i äldreboendena, men det säger sig kommunerna inte ha råd med. Varför är det lättare att betala för att rädda liv i trafiken?

Ett sätt att minska riskerna för våra äldre skulle vara att installera sprinklers på boendena. Då skulle det gå långsammare för en brand att utvecklas och de gamla skulle ha större chans att hinna ut. För det är just det som är det stora problemet. De hinner inte att ta sig ut och personalen har inte någon möjlighet att hinna hjälpa alla på den korta tid det handlar om. Personal kan alltså bli tvugna att lämna människor kvar i elden.

Det är så sorgligt att det alltid måste ske en olycka innan vi åtgärdar problem. Det borde åtminstonne vara en självklar sak att det finns brandvanare i varje bostad, men inte ens det är självklart. Det är egentligen rent bedrövligt att det är så här.

Att vi som kommuner inte kan klara av att ha full koll på säkerheten hemma hos de gamla som bor kvar i sina hem, kan väl kanske vara förståligt, men i de kommunala boendena borde vi absolut göra det. Kungsbacka var inte med i programet, men jag antar att vi inte är så mycket bättre än någon annan. Den enda kommun som stack ut till det bättre var Varberg. Grattis till er äldre som råkar bo i Varberg.

http://hn.se/nyheter/varberg/1.624689

Comments (1) okt 30 2009

Äldre blir ensamma på grund av Hallandstrafiken

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Med anledning av hur färdtjänsten ställer till problem för äldre, skrev vi följande insändare i tidningen idag.

ÄLDRE MÅR DÅLIGT AV KRÅNGEL MED FÄRDTJÄNSTEN

 

De äldre har genom sitt arbete och slit byggt den välfärd vi har i vårt land. Många av dem har troligtvis tänkt att de själva också ska få del av denna välfärd när de behöver den. De har säkert inte tänkt att de ska sitta ensamma hemma och vänta på att dagarna ska passera. Behovet av att umgås med andra och att få fortsätta att göra det man tycker är trevligt, är inget som försvinner bara för att man blir äldre.

 

Idag är det tyvärr så att många inte vågar åka med färdtjänsten, för att kunna göra det där som vi vanliga människor har behov av. Sedan vi flyttade över färdtjänsten till Hallandstrafiken fungerar det inte som det borde göra. De lever nämligen inte upp till de krav kommunen har satt upp. Väntetiden blir många gånger allt för lång. De kommer inte alltid när de har lovat. Det tar ibland lång tid att komma fram i telefon för att fråga vart taxin tog vägen.

 

Detta gör att en del människor väljer att stanna hemma, vilket medför att det blir mer ensamt och dagarna blir långa. När man är gammal vågar man inte riskera att få stå och vänta själv i mörkret på att en taxi kanske kommer. Man tycker att det är svårt att ringa och klaga, man vill inte vara till besvär.

 

Det var inte så vi ville att färdtjänsten skulle vara. Hallandstrafiken måste hålla sig till de regler kommunen har satt upp. De får inte lägga till mer väntetid än vad fullmäktige har beslutat och de får inte låta äldre stå och vänta och sedan få veta att det inte kommer någon taxi.

 

Äldre har rätt till livskvallite precis som alla andra. De ska kunna vara trygga även när Hallandstrafiken sköter färdtjänsten. Om de inte klarar av det, kan man fundera på om det inte borde vara någon annan som får det uppdraget från kommunen.

 

Rut Hagman, Ann Breitfeld, Niklas Mattsson

Kristdemokraterna i Kungsbacka

Comments (0) okt 03 2009

Äldre trakasseras i Fjärås

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det står idag i Norra Halland, att äldre i Fjärås blir trakasserade av ungdomar. De kastar saker på deras fönster och de äldre känner sig hotade när de går ut. Är det inte bedrövligt? Ska äldre inte kunna ta en promenad och ska de inte kunna bo kvar i Fjärås för att några korkade ungar beter sig så?

Var finns deras föräldrar? Det är klart att man inte alltid vet vad barnen gör, men man borde väl ha lärt sina barn lite vanligt folkvett. Lite bus kan nog alla tåla, men inte att bli trakasserad. Ingen ska behöva stå ut med det.

Man vill gärna tro att det ska vara trevligt och tryggt att bo på landet. Det är det nog egentligen här i Fjärås, men det behövs att föräldrar tar sitt ansvar och kollar upp vad deras barn gör. Vuxna behövs ute på nattvandring och då inte bara de som brukar göra det. Alla föräldrar med barn som börjar bli stora och är ute på kvällarna och nätterna måste lämna den sköna soffan och ge sig ut. Det är lätt att vara bekväm och tänka att mina barn gör inget farligt, men kan man verkligen vara säker på det? I så fall hade väl inte dessa äldre varit rädda? Då hade det inte funnits några ungdomsgäng som drev omkring och trakasserade sina medmänniskor.

Comments (0) jan 27 2009

Äldre ska få samma vård som yngre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Socialstyrelsen konstaterar i en rapport att äldres möjlighet till psykisk vård är dålig i landet. De äldre faller ofta mellan de kallade stolarna och deras psykiska problem tas inte allvar. Varför då? frågar jag mig. Hur kan det vara så att just de äldre inte ska tas på allvar? Deras situation är inte mindre viktig än yngres. Det ska inte heller vara någon tveksamhet om att vården ska räcka till dem också.

Vi har också konstaterat att det är svårare för äldre att få vård på de psykiska avdelningarna. Därför har vi just nu en motion i landstinget som handlar om detta. Det behövs fler vårdplatser för äldre med psykisk ohälsa.

Om vi vet att det är så många självmord bland de äldre i vårt land, är det då rätt att vi blundar och låter detta ske? De är i lika stort behov av hjälp med sin depresion som någon annan. Det är inte rätt ´metod att bara skriva ut fler mediciner och strunta i resten. Det behövs också kvalifiserad vård.

Maria Larsson har tagit detta på allvar och har därför beslutat att vi ska ha en nollvission mot självmord i Sverige. Detta är bra, men det krävs också att kommuner och landsting förvärkligar vissionen med åtgärder för att klara den. Det räcker inte med ord, det måste till beslut också. Beslut som får effekt.

www.dagen.se

Comments (0) maj 27 2008